De Wit, Schnetler

 

Gebore

8 Okt. 1939

OORLEDE

15 Aug. 2012

UNIVERSITEIT

BA, BTh., US

gelegitimeer

1976

ORDEN

1977

STANDPLASe

Buffelsrivier

1982 Harmonie, OVS

1984 Oudtshoorn-Wes

EMIRITEER

1994

Schnetler de Wit is op 8 Oktober 1939 in Tarkastad gebore. Die plaas waarop die dorp gestig is, is indertyd deur

sy De Wit-voorsate vir dorpstigting aangebied. Hy is die tweede oudste seun van drie kinders; hy het ‘n ouer broer, Chris, en ‘n suster, Annemari. Hulle vader, Josias Alexander de Wit (Sias); boer op die plaas De Wits RUSin die distrik Tarkastad; hulle moeder is Wilhelmina Petronella, Die jong Schnetler begin in 1946 met sy skoolloopbaan aan die Laerskool Tarkastad en is later ‘n leerling aan die Hoërskool Grens in Oos-Londen, waar hy in 1956 matrikuleer. Hy blink uit in rugby en sy bynaam is “Bulletjie”.

Hy begin boer in 1956 op ‘n plaas in die distrik Vrede, en studeer vanaf 1958 verder aan die Saasveld Kollege in George, waar hy in 1959 ‘n diploma verwerf. Hierna werk hy by verskeie plantasies in die omgewing.

In 1962 verswak Schnetler se gesondheid sodanig dat hy na Kaapstad verhuis, waar hy in die Departement Bosbou se kantore werk. In 1963 word hy geboue-inspekteur vir Saambou in die Kaap. Hier ontmoet hy Leonora Fisher van Queenstown, ‘n verpleegster in die Karl Bremer-hospitaal naby Kaapstad. Na hulle huwelik op 9 Oktober 1965 verhuis die gesin na Queenstown, waar hy in die Fisher Meubelfabriek werk.

Hier werk hy met oorgawe en is ‘n groot aanwins vir die onderneming – totdat die Here in 1968 ingryp en hy geroep word om predikant te word. As oorbrugging studeer hy in 1969 aan ‘n Bybelskool in Kalkbaai. In 1970 word hy ‘n student aan die Universiteit Stellenbosch en twee jaar lank pendel hy met ‘n bromponie vanaf ‘n plaas naby Firgrove, waar hy en sy vrou en hulle drie kinders woon. Nou verhuis hulle na :Bellville en word later huisouers by Ramot. Schnetler verwerf BA (Admissie) en BTh op Stellenbosch enhy geniet sy studie aan die Fakulteit Teologie. In sy finale jaar op Kweekskool onder  gaan hy ‘n rugoperasie en hy moet sy eindeksamen mondelings aflê.

Aan die einde van 1976 word hy proponent Schnetler de Wit en ontvang vier beroepe: as sendeling na Zimbabwe, na dieNG GemeenteAroab in Namibië, na die NG Gemeente Bethlehem-M6relig en na die NG Gemeente Buffelsrivier in Oos-Londen. Op 22 Januarie 1977 word hy en sy gesin in Oos-Londen ontvang en bevestig en so begin ‘n nuwe hoofstuk inhulle lewe. Later word Schnetler met kanker gediagnoseer en ‘n reeks behandelings volg. In diê tyd skryf prof Willie Jonker aan hom ‘n brief wat onder meer so lui: “God het soms witbroodjie-kinders met wie hy spesiale bemoeienis maak.”

Mettertyd herstel hy en beleef goeie jare in. Oos-Londen. Hy ontvang ‘n beroep na die NG Gemeente Harmonie in Welkom, waar hy op 7 Augustus1982 die herderstaf opneem. Sy vrou, Nora, onthou dat dit ‘n moeilike bedieningstyd in die Goudveld was – veral ook toe Schnetler in ‘n ernstige bromponie-ongeluk betrokke was en ernstige breuke in sy rug en nek opdoen.

Hierna loop die Here se pad vir hierdie leraarspaar na die NG Gemeente Oudtshoorn-Wes, waar hy in die winter van 1984 met sy arbeid begin. Dit was ‘n besonderse tien jaar in die lewe van die gesin die kinders kon hulle voete vind in goeie skole en daar matrikuleer. Die gesin koop ook ‘n erfop Glentana en bou mettertyd ‘n aftreehuis. Die bediening in. Oudtshoorn kom tot ‘n einde toe Schnetler in 1994 vervroegde emeritaat aanvaar weens swak gesondheid, en ‘n rugbesering wat sy tol begin eis.

In 2005 verhuis die gesinna Glentana, waar Nora de Wit as eiendomsagent kwalifiseer; sy werk tien jaar lank met groot sukses in. omgewing. Hulle verhuis later na George, waar Schnetler gediagnoseer word met limfoomkanker. Nora skryf: “Hy het sy omstandighede met grasie gedra en dit vir ons as familie maklik gemaak. Heelwatmense wat daar besoek gebring het, is geestelikverryk deur sy positiewe hantering van die omstandighede. Hy was heeltemal tevrede.” In diê tyd word Nora self met limfoomkanker gediagnoseer – ‘n situasie wat sy met geloofsmoed deurleef en waartydens sy haar man met oorgawe bystaan en versorg.

Schnetler de Wit sterfop 10 Augustus2012; ‘n begrafnisdiens word deur ds Hennie Bekker in die NG Gemeente George-Bergsig gehou. Schnetler word onthou vir sy liefde en passie vir die Here en die toewyding waarmee hy die Woord bedien het. Sy doelgerigtheid, ondernemingsgees, hulpv aardigheid en handvaardigheid was merkwaardige eienskappe. Selfs in tye waar daar min was om oor te lag, het hy die vermoë besit om humor raak te sien en het hy met die laaste bietjie krag altyd ‘n ligte oomblik probeer skep.

Ds Schnetler de Wit word oorleef deur sy vrou, Nora, en vier kinders – drie seuns en ‘n dogter: Eben de Wit, ‘n gewese predikant en tans ‘n rekenaarspesialis in Pretoria; Riaan de Wit, ‘n prokureur op George, ds Gideon de Wit, die afgelope 13 jaar predikant in die Groote Kerk in Kaapstad; en Eulogy van Zyl, ‘n klereontwerper wat in Pretoria woon. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM