De Wet, Wouter De Vos

Ds. De Wet Wouter

Gebore

17 Jun. 1864

OORLEDE

3 Sept. 1914

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1894

ORDEN

1895

STANDPLASE

Laingsburg

1903 Piketberg

1910 Ladismith, Kaap

EMIRITEER

Ds. W. de V. de Wet.: Gelegitimeerd in 1894 arbeidde deze broed eenige maanden te Kimberley als plaatsvervanger. In 1895 werd hij bevestigd te Laingsburg, alwaar hij met grooten zegen en toegewijdheid arbeidde tot 1993 toen hij een beroep naar Piquetberg aannam. In Oktober, 1911, ging hij Ladismith, K.P. Hij overleed te Worcester den 3den September, 1914. In hem verloor de Kerk een van hare getrouwste en gezegendste arbeiders, de gemeente een gewaardeerden leeraar. Hij diende de Kerk, in den Ring vooral, op Commissies in moeielijke dagen en met groot succes wegens zijn beminnelijken omgang, hartelijkheid en openhartigheid. Hij was een man aan God gewijd en van God.gezegend. (Jaarboek ).