De Wet, Hendrik Christoffel * 1920

 

Gebore

20 Mrt. 1920

OORLEDE

24 Apr. 1999

UNIVERSITEIT

BA (US)

gelegitimeer

1949

ORDEN

1950

STANDPLASE

1950 Salisbury

1950 Marandellas

1959 Redelinghuys

1963 Epping-Wes

1975 Dutoitspan

EMIRITEER

HC de Wet is op 20 Maart 1920 op Villiersdorp gebore waar sy vader ‘n boer was. Hy het ook die laer- (1925-1927) en hoërskool (1928-1937) op die dorp bygewoon. Van 1938 af het hy by die destydse Departement Naturelle sake gewerk. Daarna, vanaf 1942 tot 1949, het hy aan die Universiteit van Stellenbosch studeer waar hy sy BA-graad behaal en op 12 Desember 1949 gelegitimeer is.

Sy eerste gemeente was Salisbury in die destydse Rhodesië waar hy op 14 April 1950 georden is. In dieselfde jaar het hy ‘n beroep aangeneem na Marendellas (nou Marondera) waar hy op 25 November 1950 bevestig is. In hierdie jong gemeente het hy die leiding geneem om ‘n saal en ‘n pastorie te bou.

Op 9 Junie 1951 het hy in die huwelik getree met Yvonne Joubert en sewe kinders is gebore. Hulle is Theunis (1953); Jacob (1954); Miranda (1958); Hendrik (1959); Pierre (1964); Francois (1966) en Elizabeth (1970); In 1997 was daar reeds tien kleinkinders. Vir hulle was hy ‘n goeie pa en hulle het ‘n mooi huisgesin gevorm.

In Augustus 1959 het hulle teruggekeer na Suid-Afrika na die Redelinghuys-gemeente. Vier jaar later is hy in Epping-Wes bevestig. In hierdie gemeente het hy ook die bou van ‘n kerksaal

Sedert Augustus 1975 tot met sy aftrede op 7 April 1985 het hy in Dutoitspan gearbei. Kenmerkend van sy lewe en bediening was, soos hy dit self beskryf het, “behoudende Skrifprediking en huisbesoek” vir hom prioriteit.

Hy was baie toegewyd en getrou, ‘n goeie pastor en vriend van sy gemeentelede.

Na sy aftrede het hy en Yvonne op Hermanus gaan woon waar hy hom met skryfwerk besig gehou het. Uit sy pen het daar onder andere verskyn: My tye in U hand (‘n dagboek); Laat ons Boeke vat (ook ‘n dagboek) en drie kleiner publikasies by Pro Rege Pers, Potchefstroom.

Hy het ‘n ligte beroerte-aanval in Januarie 1999 gekry en is later in die hospitaal op Hermanus opgeneem waar hy op 24 Apri1 1999 oorlede is. Hy het hierdie wêreld verryk deur sy lewe en diens en steeds baie deur sy dierbares gemis. – Dirk Viljoen, na aanleiding van die biografiese vorm wat op 25 Januarie 1997 ingevul is. (Jaarboek).