De Wet, Hendrik Adrian

Ds HA De Wet

Gebore

25 Febr. 1890

OORLEDE

5 Jul. 1977

UNIVERSITEIT

 M.Th. (Stellenbosch); M.Th. (Princeton).

gelegitimeer

1921

ORDEN

1922

STANDPLASE

1922 Pietermaritzburg

1922 Pietermaritzburg-Wes

1926 Rossville

1928 Lusaka

1930 Christiana

1941 Philipstown

1946 Cedarville

1947 Alexandria

EMIRITEER

1953

Ds Hendrik Adrian De Wet (25 Febr. 1890 – 5 Jul. 1977); een van ons Kerk se bedrywigste emeriti, was uit Lichtenburg afkomstig en is op Benoni begrawe. Na die voltooiing van sy studie op StelIenbosch en sy legitimasie 1921, arbei hy in agt gemeentes Pietermaritzburg (28 Apr. 1922); Pietermaritzburg-Wes (November 1922); Rossville (Rhodes) (1926); Lusaka (1928); Christiana (1930); Philipstown (1941); Cedarvilte (1946) en Alexandria (1947)in Natal, Kaapland, Noord-Rhodesie (Zambie) en die Transvaal, terwyl hy in Wêreldoorlog II ook as veldprediker diens doen. Na die aanvaarding van sy emeritaat 1953, woon hy en sy eggenote, wat hom ‘n jaar of wat gelede ontval het hy het weer getrou gewoonlik naby hul enigste kind, ds P F de Wet. Hy verrig dan ook dikwels hulpdiens in die gemeentes waarin sy seun staan en ook elders in 34 gemeentes. In sy dienstyd kry hy die MTh-graad van Stellenbosch en van Princeton (VSA); Hy beywer hom deurgaans in belang van die Sending en vir die regte beoefening van die Christen se rentmeesterskap t.o.v. die stoffike middel waarmee die Here hom seën. Verder raak hy in wye kringe bekend vir die kruiemiddeIs wat hy ten bate van Sendingwerk verkoop. Saam met sy eerste eggenote bou hy die De Wet-Greef-fonds om toekomstige leraars en evangeliste met hul opleiding by Decoligny (Transkei) te help, tot ongeveer R11 000 op. Gedurende die laaste gedeelte van sy lang en vol lewe bly hy op Putfontein in die gemeente Zesfontein. ‘n Jonger broer van hom, ds P A de Wet, is sedert sy aftrede nog gereeld in Transvaatse gemeentes behulpsaam. (Jaarboek ).