De Wet, Casparus Jan Hendrik

 

Gebore

1887

OORLEDE

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

STANDPLASE

EMIRITEER

Hy is op 23 Maart 1887 in die distrik Ladybrand gebore. As 14-jarige seun het hy by die Boerekommando’s aangesluit, en in 1901 is hy na St. Helena gestuur. Terug in sy vaderland het hy sy studies voortgesit. Van 1912 tot 1915 het hy aan die Gereformeerde Teologiese Skool op Potchefstroom gestudeer en daar sy proponentseksamen afgelê. Hy het die Gereformeerde gemeentes Stynsburg en Bloemfontein, bedien, en is in 1925 as professor aan die Teologie Skool op Potchefstroom en in 1930 aan die Potchefstroomse Univers-iteitskollege aangestel. In 1946 is hy as predikant van die Ned. Geref. Kerk in Transvaal gelegitimeer, en hy het die laaste jare van sy lewe as predikant in die Ned. Geref. gemeente Ventersdorp gestaan. (Jaarboek ).