De Waal, Pieter

 

Gebore

19 Okt. 1875

OORLEDE

19 Nov. 1949

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1904

ORDEN

1905

STANDPLASE

Leipoldtville

1909 Riebeek-Kasteel

1920 Reddersburg

1925 Sekr. Chr. Str.-Vereniging

EMIRITEER

1945

Ds. Pieter de Waal is op 19 Oktober 1875 in Kaapstad gebore. Hy is ‘n broer van die bekende wyle adv. J. H. H. de Waal. Na sy skoolopleiding in Kaapstad het hy sy studies op Stellenbosch voortgesit en is in 1904 gelegitimeer. In 1905 is hy as leraar van Leipoldtvale georden en het in die gemeente gedien tot 1909 toe hy as leraar van Riebeek-Kasteel bevestig is. In 1920 het hy ‘n beroep na Reddersburg aangeneem. Deur al die jare heen was hy ‘n groot liefhebber van kinders en jongmense, en het hy so ernstig die geestelike heil van die jeug van sy volk op die hart gedra dat hy in 1925 ‘n beroep aanvaar het om as reisende sekretaris van die Christelike Strewersvereniging op te tree. In hierdie belangrike werk het hy (later as organiserende sekretaris) met groot ywer en toewyding volhard totdat hy in 1945 weens verswakte gesondheid op 70-jarige leeftyd sy emeritaat moes aanvaar. Sy innige belangstelling in die geestelike heil van sy volk het hy tot die einde toe behou. Etlike godsdienstige boeke deur hom geskrywe, is deur die jare met veel seën versprei. Na ‘n lang en vrugbare lewe in diens van Christusis hy op 19 November 1949 oorlede. (Jaarboek ).