De Vries, Boudewyn Momberg

 

Gebore

OORLEDE

7 Nov. 1884

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1862

ORDEN

1863

STANDPLASE

Riebeek-Wes

EMIRITEER

Bondewyn Homburg De Vries, (1863) Riebeek West 1863, obiit 7 Nov. 1884. Op den 7den November overleed aan de Pastorie te Riebeek West de Wel-Eerw. Heer Boudewyn Homberg De Vries, in den ouderdom van 48 jaren. Hij genoot zijne opleiding tot de Evangelie-bediening aan de Hooge School te Utrecht, en werd, na vilbrachte studie, als Leeraar der Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, in 1863 gelegitimeerd. Gedurende een jaar was hij Hulpprediker van wijleri Ds Van Der Lingen aan Paarl, en daarna tot den dag zijns doods Herder en Leeraar van de Gemeente Riebeek West. (Jaarboek ).