De Vos, Wouter Frans Van Wyk

Ds. De Vos Wouter

Gebore

12 Des. 1883

OORLEDE

25 Mei 1969

UNIVERSITEIT

 Litt. Dr.

gelegitimeer

1909

ORDEN

1911

STANDPLASE

1911 Ladismith, K.P. (Hulpprediker.)

1912 Ladismith; K.P.

1913 Amersfoort

1929 Colesberg

1935 Tulbagh

EMIRITEER

1947

Ds. Wouter Frans van Wyk de Vos is op 12 Desember 1883 gebore en in 1909 gelegitimeer. Sy eerste gemeente was Ladismith (Kaap) eers as hulpprediker en later as predikant van die gemeente. Daarna het hy agtereenvolgens Amersfoort, Colesberg en Tulbagh bedien. Op laasgenoemde dorp het hy ‘n belangrike bydrae tot die hereniging van die twee gemeentes Tulbagh en Kruisvallei gelewer. Hy was o.m. ook Assessor van die Kaapse Sinode en lid van die Kuratorium van die Kweekskool. In 1947 het hy sy emeritaat aanvaar en hom op Tulbagh metterwoon gevestig, waar hy op 25 Mei 1969 in die geseënde ouderdom van 85 jaar oorlede is. (Jaarboek 1970/460).