De Vos, Willem Petrus

Ds. W.P. de Vos

gebore

20 Desember 1925

oorlede

10 September 2018

universiteit

Stellenbosch

gelegitimeer

1949

orden

1950

standplase

1950 Gatooma

1952 Derdepoort

1958 Waterkloof, Pretoria

1965 Rondebosch

1968 Keurboom

1975 Rietfontein-Noord

emeriteer

26 Mei 1991

Willem Petrus de Vos is op 20 Desember 1925 gebore te Marquard in die Oos-Vrystaat. Sy vader is ds Gideon Jacobus de Vos, wat die NG Gemeentes Marquard (1915-1929), Vredefort (1929-1937) bedien. Hy word in 1937 die direkteur van Ons Kinderhuis in Bloemfontein, waar hy werk tot hy in 1955 sy emeritaat aanvaar. Sy moeder is Magdalena Anna de Waal, een van die eerste vroue-graduandi aan Stellenbosch, wat ook die Prins van Wallis-medalje ontvang. Wim begin sy skoolloopbaan in 1930 aan die Laerskool Vredefort en hy word in 1938 leerling aan die bekende Grey Kollege in Bloemfontein waar hy in 1941 matrikuleer. Hy is ‘n prefek in die skool, lid van die skietspan en sing in die skoolkoor.

Wim voel vroeg reeds geroepe om in sy vader se voetspore te volg en predikant te word. Wim begin in 1942 met sy BA-graad aan die UKOVS in Bloemfontein, waar hy in 1945 sekretaris word van die Admissiebond op die Bult en sterk leiding neem op die kampus op geestelike gebied. In 1946 word hy student aan die Teologiese Seminarium te Stellenbosch, waar hy ‘n stigterslid is van prof Gawie Cillie se Kweekskoolkoor.

Hy word op 8 Desember 1949 as proponent gelegitimeer en word spoedig hulpprediker in die NG Gemeente Viljoenskroon. ‘n Beroep kom na die NG Gemeente Gatooma in Suid-Rhodesië, waar hy op 20 Mei 1950 bevestig word. Hy is betrokke met die bou van ‘n Sending-kerkgebou en ‘n kerksaal te Que-Que, terwyl sy kort dienstyd in die gemeente tot groot seën is vir almal. Op 23 Februarie 1952 word hy leraar van die NG Gemeente Derdepoort in Pretoria, waar hy betrokke is met die bou van ‘n nuwe kerkgebou. Hy sit sy bouwerk in die groeiende Jakarandastad voort toe hy die eerste leraar word van die NG Gemeente Waterkloof, waar onder sy leiding ook ‘n kerkgebou opgerig word.

Na sewe jaar van geestelike opbou en die lê van vaste boustene op vele gebiede in Waterkloof, kom ‘n roepstem na die skaduwee van Tafelberg. Ds Wim de Vos word op 11 Desember 1965 bevestig in die NG Gemeente Rondebosch, waar hy met sy mense-kennis en fyn waarneming ‘n bydrae lewer op die kerklike werf en in die Kaapse Sinode. Daar word besluit tot die afstigting van die NG Gemeente Keurboom van Rondebosch, waar hy op 19 April 1968 as eerste leraar bevestig word. Hy is ook betrokke by die bou van ‘n eie kerkgebou in Keurboom, ‘n gemeente wat later ontbind en weer inskakel by Rondebosch.

In sy vrye tyd doen hy vryskutvertaling en hy doen in 1970 die vertaling van ds AP Smit se boek: “Geskiedenis van die Bybelgenootskap in Suid-Afrika, 1820-1970” in Engels, met die titel: “And God made it grow”. In die winter van 1975 keer ds Wim de Vos terug na die Jakarandastad toe hy leraar word van die NG Gemeente Rietfontein-Noord. Tydens die Algemene Sinode in 1990, open hy die sinode as die oudste dienende leraar in die NG Kerk. Hier werk hy tot hy op 21 Mei 1991 sy emeritaat aanvaar en in Pretoria bly woon. Hy aanvaar ‘n pastorale pos in die NG Gemeente Lynnwood waar hy betrokke is met die bediening aan senior lidmate.

Ds Wim de Vos trou op 23 September 1950 met mej Willa Andrea Nel. Uit die huwelik is drie kinders gebore: Gideon, die bekende TV-persoonlikheid Eon, motorjoernalis Ferdi en Willem. Na ‘n lang en geseënde lewe sterf ds Wim de Vos op 10 September 2018 en tydens sy herinneringsdiens word hulde aan hierdie kerkman gebring. (Jaarboek 2020, dr. Gerdrie van der Merwe VDM)