De Vos, Pierre Johan

 

gebore

23 Januarie 1929

oorlede

23 Februarie 2016

universiteit

 BA (US)

gelegitimeer

1952

orden

1953

standplase

1953 Steynsburg

1959 Fort Victoria

1964 Arcadia

emeriteer

30 April 1991

 DS PIERRE DE VOS (BA) 23 Januarie 1929 — 23 Februarie 2016

Pierre Johan de Vos is op 23 Januarie 1929 gebore te Worcester in die Boland. Sy vader was Petrus Johannes de Vos, ‘n sakeman, en sy moeder Elizabeth Frederika van Biljon, ‘n
huisvrou. Pierre begin sy skoolopleiding in 1936 aan die Laerskool Worcester en word in 1942 leerling aan die Hoërskool Worcester waar hy in 1945 in die eersteklas matrikuleer. Hy voel geroepe om predikant te word en word in 1946 student op Stellenbosch, speel rugby en is ‘n aktiewe lid van die ACSV.

Nadat hy die BA graad verwerf, word hy in 1949 student aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch waar hy aan die einde van 1952 as proponent gelegitimeer word.

Sy dogter Bessie skryf: “Tydens sy vroeë tienerjare het hy en ‘n klasmaat, André Hugo, niks daarvan gedink om per fiets die Tuinroete aan te pak nie. Hulle het egter voor dooiemansdeur beland van ‘n familiekennis en was baie honger. Al wat hulle kon kry om te eet, was ‘n volstruiseier wat hulle moes deel. Sy suster, Erica, vertel altyd laggend dat hy maar ‘n woelige knaap was.”

Pierre trou op 19 Junie 1954 met mej. HEM Conradie; uit die huwelik is vyf kinders gebore. Sadie, Petrus Johannes, Josef Adriaan, Bessie en Hermien. Sy sterf ses maande voor haar man na ‘n gelukkige huwelik van meer as 60 jaar.

Ds Pierre word op 5 September 1953 met handoplegging in die NG Gemeente Steynsburg ontvang en bevestig, ‘n lieflike boeregemeenskap in Noordoos Kaapland. Na ses jaar loop die leraarspaar se pad na die NG Gemeente Fort Victoria in Suid Rhodesië, waar hy op 19 September 1959 bevestig word en in die mooi wêreld bakens plant in die Here se koninkryk. Op 28 Julie 1964 word hy leraar van die NG Gemeente Arcadia, ‘n middestadsgemeente in Pretoria. In sy dienstyd word die NG Gemeente Meintjieskop afgestig en bereik die leraars en gemeente ‘n groot mylpaal toe die nuwe kerkgebou ingewy word op 2 Februarie 1974. Hy werk in Arcadia saam met di JE Lombard, AA van Wyk, GR Keet en HJ Linde.

Sy dogter Bessie skryf: “Hy het ‘n goeie sin vir humor gehad en het graag staaltjies oorvertel wat met hom gebeur het tydens sy bediening. Daar was byvoorbeeld ‘n biddag vir reën wat my pa moes lei toe hy leraar in Pretoria was. Die Arcadia gemeente het op daardie stadium slegs ‘n saaltjie gehad waarin dienste gehou is. Met die spesiale biddag was die saaltjie stampvol mense, ook die konsistorie. Met die wat hy deur die gemeentelede, sonder sy toga deur die kombuis beur om die diens te begin, keer ‘n man hom voor en sê: Luister man, jy moet maar liewer omdraai, hier is nie plek vir ‘n muis nie!”

Op 11 Oktober 1974 word hy bevestig as leraar van die NG Gemeente Touwsrivier, wat toe een van die belangrikste spoorwegaansluitings in Suid-Afrika gehuisves het. Hy ondergaan in 1989 ‘n suksesvolle hartomleiding en herstel goed. Na ‘n lang en geseënde bediening ontvang hy op 30 April 1991 sy emeritaat en die egpaar vestig hulle in Kusweg 46 te Kleinmond. Hier preek hy in die omgewing, speel tennis en leef ‘n rustige lewe. Later verskuif hy en sy vrou na ‘n pragtige aftreeoord in die omgewing. Ds Pierre de Vos sterf op 23 Februarie 2016 en ‘n herinneringsdiens word deur ds Herman van Broekhuizen van die Paarl waargeneem.

Ds Pierre de Vos se dogter Bessie skryf: “Die getuienis van die apostel Paulus laat my baie dink aan my pa.

Filippense 1:21: `… want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.’ As leraar het hy huisbesoek as hoogste prioriteit beskou en het weekliks saam met sy kollegas en gades vir sy gemeentelede gebid.”—Dr Gerdrie van der Merwe, VDM. (Bl. 384)