De Vos, Jacob Francois

 

Gebore

31 Aug. 1908

OORLEDE

25 Jun. 1990

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1939

ORDEN

1940

STANDPLASE

Roodepoort (Hpr.)

1940 Coligny

1943 Bothaville

1960 Harmonie, O.V.S.

EMIRITEER

Ds Jacob Francois De Vos (31 Aug. 1908- 25 Jun. 1990)

Hy het sy studie aan die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch voltooi en is aan die einde van 1939 in die Groote Kerk, Kaapstad, gelegitimeer. Op 15 Februarie 1940 word hy hulpprediker te Roodepoort en op 22 Desember van daardie jaar leraar van Coligny. Op 29 Mei 1943 word hy op Bothaville ontvang, waar sy legitimasie in September van die volgende jaar verval. Op 27 Augustus1960 word hy opnuut gelegitimeer en beroepbaar gestel en op 19 November 1960 sit hy sy bediening voort in die gemeente Harmonie waar by tien jaar lank werksaam was totdat hy op 13 Junie 1970 ontvang is in Thabazimbi. Vanaf 10 Maart 1974 staan hy in die bediening van die NG Kerk in Afrika se gemeente Thabazimbi-Koedoeskop. Hy emeriteer op 9 Maart 1975. In 1986, op die ouderdom van 78, is ‘n beurs deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing aan hom toegeken vir navorsing oor burgerregte en -pligte in politikologiese perspektief. Sy studie vir ‘n Meestersgraad in die Staatsleer handel oor die voorbereiding van junior burgers op skool- en universiteitsvlak vir die verantwoordelikhede van stemreg. Ds De Vos is op 25 Junie 1990 op byna 82-jarige ouderdom oorlede. (Jaarboek ).