De Vos, Hendrik Moller

 

Gebore

01 Okt. 1910

OORLEDE

17 Aug. 1992

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1939

ORDEN

1940

STANDPLASE

Kroonstad

1942 Viljoenskroon

1948 Germiston-Suid

1955 Port Elizabeth-Noord

1957 Grahamstad

1959 St. Helena.

EMIRITEER

Ds Hendrik Möller De Vos (MA) (01 Okt. 1910 – 17 Aug. 1992)

Ds Hendrik Möller de Vos is op 1 Oktober 1910 op Sutherland in die Kaapprovinsie gebore. Hy studeer aan die Universiteit van Stellenbosch en die Teologiese Seminarium en word einde 1939 as proponent gelegitimeer.

Sy eerste gemeente is Kroonstad in die Vrystaat waar hy op 9 Maart 1940 as predikant georden word. Hy bring die grootste deel van sy bediening in die Vrystaat deur, hoewel hy ook ‘n geruime tyd in gemeentes in die Transvaal en Oos-Kaap werk.

Na Kroonstad volg Viljoenskroon (1942); Germiston-Suid (1948); Port Elizabeth-Noord (1955); Grahamstad (1957); St Helena (1959) en Vierfontein (1968); Hy aanvaar emeritaat op 1 November 1973.

Hy gaan woon op Moorreesburg en later in Die Strand.

As bekwame predikant geniet hy die nodige erkenning van sy medebroers in die bediening, daarom dien hy in die Vrystaat by in die Sinodale Kommissie en word hy ook as afgevaardigde na die Algemene Sinode aangewys. Hy is op 17 Augustus1992 in Die Strand oorlede. (- I L. Ferreira) (Jaarboek ).