De Vos, Dirk Johannes Jacobus

 

Gebore

22 Julie 1904

OORLEDE

21 Mei 1971

UNIVERSITEIT

 M.A., M.Th., DPhil.

gelegitimeer

1930

ORDEN

1931

STANDPLASE

1931 Bloemfontein (Hulpprediker.)

1931 Reddersburg

1937 Roodepoort

1940 Durban

EMIRITEER

Dr. Dirk Johannes Jacobusde Vos is op 22 Julie 1904 gebore en op 21 Mei 1971 naby Bloemfontein oorlede. Hy was ‘n ouer broer van di. J. F., H. M., en (wyle) Konstant de Vos. In 1930 tot die bediening toegelaat, het hy in die gemeentes Bloemfontein (hulpprediker, 1931); Reddersburg (1931); Roodepoort (1937) en Durban (1940) gestaan. In 1944 breek hy van ons kerk weg om eers die Nuwe Protestantse en daarna die Hervormde Ned. Geref. Kerk te stig. Vir ‘n tyd lank staan hy ook aan die hoof van sy kerk se teologiese skool buitekant Bloemfontein. (Jaarboek 1972/537).