De Villiers, Stephanus

Ds. De Villiers Stephanus

Gebore

29 Jan. 1891

OORLEDE

1 Sept. 1970

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1918

ORDEN

1919

STANDPLASE

Dutoitspan

1926 Germiston

1944 Oos-Londen-Wes

EMIRITEER

1956

Ds. Stephanusde Villiers is op 1 September 1970 in die ouderdom van 79 jaar oorlede (geb. 29 Januarie 1891); Na sy legitimasie in 1918, word hy in 1919 leraar van Dutoitspan. In 1926 vertrek hy na Germiston, waar hy vir meer as agttien jaar arbei, totdat hy in 1944 leraar van Oos-Londen-Wes word. Nadat hy in 1956 uit die aktiewe bediening getree het, was hy as hospitaal leraar en as aflos predikant in verskeie gemeentes nog steeds met vrug werksaam. Hy was ‘n broer van die bekende ds. M. L. de Villiers van „Die Stem” en hy was self ook mildelik met die musikale talent van die deel van die groot De Villiers-familie bedeel. Netjies, nederig, hoflik en opreg in sy handel en wandel, het hy geredelik ingang in harte en huise gevind. Met welluidende stem het hy die Evangelieboodskap vol oortuiging gebring.