De Villiers-predikante

g8        Izak Frederik Albertus DE VILLIERS *  03.04.1857 ≈ Paarl 19.4.1857 † Chamonix, Paarl 16.07.1941, Predikant NG Kerk en skriba Kaapse Sinode; X Worcester 22.09.1885 Elsabe Antoinette MURRAY * Middelburg KP 18.01.1864 † Chamonix, Paarl 26.03.1947, Dogter van: ds William Murray en Elsabe Antoinette Jacoba Gie

h5        Theodore Cuyler (Groot Proppie) DE VILLIERS *  26.10.1893 ≈ Goudini 07.01.1894 † Venterspos 01.07.1976, Predikant NG Kerk. Hy het sy doktorsgraad in Amsterdam verwerf. Emeriteer in 1956 en weer in 1968. Skryf verskeie artikels oor maatskaplike vraagstukke. Hy was elf jaar lank redakteur van Die Zambesi Ringsblad. Bedien verskeie gemeentes in Suid-Afrika, Suid- en Noord-Rhodesië;  X Hopefield 23.06.1925 Catherina Cornelia ACKERMANN * Hopefield 04.12.1892 † Pretoria 02.12.1959, musiekonder-wyseres en orreliste, Dogter van: Pieter Basson Ackermann en Jeanette Maria Kotze;  XX  Kemptonpark 1961 Martha Carolina LEMMER, weduwee Nel

h9        Robert Murray DE VILLIERS *  23.08.1902 ≈ Worcester 05.10.1902 † Pretoria 22.09.1985, Predikant N G Kerk. Georden 1929, ontvang demissie 1965 en sy emeritaat 1970; X Paarl 15.04.1933 Isabella Elisabeth HAMMAN * Victoria-Wes 21.01.1907