De Villiers, Pieter Jan Albertus

Ds. De Villiers Pieter

Gebore

4 Jul. 1860

OORLEDE

25 Jun. 1943

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1883

ORDEN

1884

STANDPLASE

Petrusville

1898 Hopetown

1922 Philipstown

EMIRITEER

1927

Ds. Pieter Jan Albertusde Villiers is op 4 Julie 1860 te Clanwilliam gebore. Hy was 23 jaar oud toe hy in 1883 as predikant gelegitimeer is. In 1884 is hy in sy eerste gemeente te Petrusville georden. Na ‘n bediening van 14 jaar het hy ‘n beroep in 1898 na Hopetown aangeneem waar hy tot 1922 gearbei het toe hy na Philipstown vertrek het om daar te werk tot 1927 toe hy sy emeritaat aanvaar het. Hierna het hy nog vir ‘n aantal jare hulpdiens op Prince Alfred’s Hamlet gedoen en nadat hy in die Strand en Somerset-Wes gaan woon het was hy ook vir ‘n tyd hospitaalarbeider. Hy het vir 42 jaar in die aktiewe bediening gestaan en was besonder konsensieusin sy werk. Sy prediking het altyd getuig van deeglike voorbereiding en sy preekwyse was verhewend, lewendig en oortuigend. Sy ampspligte het hy getrou waargeneem. Sy genialiteit, sy mooi en nette persoonlikheid en sy sin vir humor het hom geliefd gemaak in sy gemeentes. Met sy heengaan op 25 Junie 1943 is een van ons waardige predikante vir hoër diens opgeroep. (Jaarboek ).