De Villiers, Pieter Gideon Retief * 1915

Gebore

23 Des. 1915

OORLEDE

26 Apr. 1992

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

ORDEN

STANDPLASE

Venterstad

Umtata

1960 Bellville-Noord

EMIRITEER

29 Mei 1983

Hy het op 29 Mei 1983 sy emeritaat aanvaar na ‘n bediening van meer as 41 jaar, waarvan hy meer as die helfte aan Bellville-Noord gewy het. Hy het in 1941 sy studie op Stellenbosch voltooi en was daarna leraar van Venterstad en Umtata. In 1960 het hy na Bellville-Noord verskuif. Ds De Villiers, wat in verskillende sinodale kommissies gedien het, het veral bekendheid verwerf met sy kinderdienste en -preke. Mev Judith de Villiers was onder andere onder-voorsitter van die Vrouediens in Wes-Kaapland. Hy het sy proefskrif in 1976 voltooi oor die tema: “Jesus tussen opstanding en wederkoms – ‘n ondersoek na die betekenis van die verhoging volgens die toesprake in Handelinge.” Die egpaar het hulle na sy aftrede op Stellenbosch gevestig waar hy op 26 April 1992 oorlede is in die ouderdom van 77 jaar. (Jaarboek ).