De Villiers, Josua Joubert

 

Gebore

22 Sept. 1901

OORLEDE

17 Febr. 1980

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1926

ORDEN

1927

STANDPLASE

Paulpietersburg

1937 Ermelo

1938 Kimberley

1942 Richmond

1944 Durbanville

EMIRITEER

1967

Ds Jozua Joubert De Villiers (22 Sept. 1901 – 17 Febr. 1980) is in die Strand oorlede, waar hy, na ‘n bediening van byna 40 jaar in die Sendingkerk, woonagtig was. Hy was ‘n seun van Klein-Drakenstein by die Paarl en het sy opleiding vir die bediening aan die Sendinginstituut geniet. Einde 1926 gelegitimeer, word hy 4 Sept. 1927 in Paulpietersburg bevestig en daarna arbei hy in Ermelo (1937); Kimberley (1938); Richmond (1942) en van 1944 in Durbanville tot by die aanvaarding van sy emeritaat 18 Mrt. 1967. Kort na sy aftrede is daar gesê dat hy sy gemeentes met ywer en toewyding bedien het en dat dit nie te betwyfel was dat hy en sy eggenote bemind was en diep spore getrap het nie. Ook in die ringsvergadering en sinodes sou hy as vriendelike medewerker gemis word. (Jaarboek 1981/253).