De Villiers, Izak Louis * 1936

 

Gebore

30 Jul. 1936

OORLEDE

27 Sept. 2009

UNIVERSITEIT

BA, BA Hons, MA, Lis Teol, (US)

gelegitimeer

ORDEN

STANDPLASE

EMIRITEER

Izak Louis De Villiers is op 30 Julie 1936 in die Paarl gebore. Hy was ‘n enigste kind en is vernoem na sy oupa Izak de Villiers, ‘n boer en vrederegter van Klein-Drakenstein. Izak se vader, Louis de Villiers, was ‘n kelder voorman by die KWV in die Paarl, en sy moeder, Stienie de Villiers, was ‘n huisvrou wat gesorg het dat hy in ‘n liefdevolle huis in Meulstraat 102 in Noorder-Paarl grootgeword het. Izak se ouers was kerkmense en diep gelowig.

In 1941 het Izak sy skoolopleiding in die Paarl begin, waar hy in 1953 aan die bekende Paarl-Gimnasium gematrikuleer het. In 2008, met die skool se 150-jarige feesviering, het ds Izak de Villiers die feesrede in ‘n stampvol kerkgebou gelewer. Dit het heimwee gebring, want in die pragtige Toringkerk oorkant Gimnasium is hy gedoop, het hy belydenis van geloof afgelê en het Izak sy eerste preek gelewer.

Na matriek het Izak in 1954 aan die Universiteit Stellenbosch begin studeer en die grade BA en BA Honneurs behaal. Om tyd te koop omdat hy nog nie seker was of hy predikant wou word nie, het hy ook ‘n MA-graad voltooi.

Eers in 1958 was Sakkie, soos hy in sy studentedae bekend gestaan het, seker Izak en Rina die Kaap vir Johannesburg verruil het. Onder sy bekwame leiding het die koerant gegroei en is die 400 000-sirkulasiekerf in 1994 bereik. Intussen het Izak in verskeie gemeentes uitgehelp, ook by die Presbiteriaanse Kerk in Johannesburg. In 1997 het hy afgetree as redakteur van Rapport. Hierna het hy hom voltyds gewy aan dinge soos pastoraat, prediking, en dig en skryfwerk.

In 2007 het Izak ‘n pastorale hulp in die NG Gemeente Aasvoëlkop in Johannesburg, met dr André Bartlet as gewaardeerde kollega, geword. In 2008 het sy veertigste publikasie en in sy sterfjaar sy outobiografiese vertellings verskyn. In die boek Strooidak en toring. Van mense en my tyd word sy lewensverhaal uiteengesit.

Die laaste twee jaar van sy lewe was Izak nie gesond nie, en ‘n maand voor sy dood is motor-neuron siekte by hom gediagnoseer. Dit is ‘n toestand wat spier aktiwiteit soos spraak, beweging, asemhaling en sluk toenemend aantas. Vroeg op Sondag 28 September 2009 is Izak de Villiers oorlede in die ouderdom van 73 jaar. ‘n Begrafnisdiens is deur dr André Bartlet in ‘n stampvol NG Gemeente Aasvoëlkop gelei, waar sy seuns ook opgetree het. Daar is gehuil en gelag oor Izak de Villiers se lewe, en sy kerklike kollega het na hom verwys as ‘n mens met ‘n fyn aanvoeling vir die dinamika van menseverhoudinge, iemand wat diep spore oral getrap en as uitstekende prediker mense aangeraak het.

Na ds Izak de Villiers se dood is baie oor hom geskryf. ‘n Mede persman en redakteur van Die Burger het geskryf: “Soos ‘n huis met baie vertrekke, dit is hoe baie mense ds Izak de Villiers die graagste sal onthou. In die een vertrek het die filosoof gewoon. In van die ander was daar die digter, die skrywer, pastorale sielkundige, die joernalis en tydskrifredakteur, die vader, die vriend: Maar die vertrek waarin Izak die graagste gewoon het, was die een wat sy eintlike nering was, die dominee. Hy was ‘n diep en toegewyde Christen.” Die lewensbeeld van die digter-dominee IL de Villiers is massief groot, ook die mentorskaprol wat hy gespeel het in die lewe van baie mense, veral onder joernaliste. Sy omgang met kollegas en mense in die algemeen is altyd gekenmerk deur opregtheid en eerlikheid; dit het gevloei uit ‘n innerlike verhouding met Jesus Christus. (Jaarboek).