De Villiers, Izak Frederik Albertus

Ds. De Villiers Izak

Gebore

2 Apr. 1857

OORLEDE

16 Jul. 1941

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1884

ORDEN

1885

STANDPLASE

Goudini

1895 Darling

1900 Worcester

EMIRITEER

1927

.

Ds. Isaac Frederik Albertusde Villiers is in die Paarl op 2 April 1857 gebore. Hy het ‘n lang en geseënde bediening in die Kerk gehad. Hy is in 1884 gelegitimeer en op 22 April 1885 in sy eerste gemeente, Goudini, georden en bevestig. Hier het hy vir tien jaar gestaan toe hy ‘n beroep in 1895 na Darling aangeneem het, waar hy vyf jaar werksaam was, toe hy hom ‘n beroep na Worcester laat welgeval het. Veral in sy laaste gemeente, waar hy 27 jaar gearbei het, het hy ‘n groot werk verrig. Die Sondagskool het na aan sy hart gelê en vir jare het hy gesorg vir die opstel van die roosters. Die Inrigting vir Dowes en Blindes op Worcester het hy daadwerklik gesteun. Hy het die Kerk onskatbare dienste bewys. Vir 27 jaar was hy Scriba van die Sinode en het hy die Scriba-werk met groot bekwaamheid en deeglikheid verrig. Met ‘n vaardige pen en ‘n helder verstand het hy vinnig gewerk, maar sy werk was altyd net en sorgvuldig. As lid van die Moderatuur en Raad van die Kerke en tal van belangrike kommissies het sy raad en leiding by almal gewig gedra. Van hom word getuig dat hy sy gemeentes met waardigheid en getrouheid gedien het. Sy deeglik voorbereide boodskappe het hy elke Sondag in sierlike taal en met sy welbekende welsprekendheid aan sy gemeente gebring. Na sy emeritaat in 1927 het hy in die Paarl, sy geboorteplek, gaan woon. Op 16 Julie 1941 is hy opgeroep vir hoër diens. (Jaarboek ).