De Villiers, Dirk Christian

 

Gebore

OORLEDE

22 Aug. 1943

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1906

ORDEN

1907

STANDPLASE

Willowmore

1918 Maitland

EMIRITEER

1934

Ds. Dirk Christiaan de Villiers het hom aanvanklik vir sendingwerk voorberei. Na hy sy Sendelingseksamen afgelê het is hy op 4 Maart 1907 op Willowmore georden, waar hy met vrug gearbei het. Daar hy gaarne predikant wou word het hy later na Princeton, Amerika, vertrek vir verdere opleiding. In 1917 is hy as predikant van ons Kerk gelegitimeer. Op 12 April 1918 is hy op Maitland bevgstig waar hy vir byna 25 jaar met toegewydheid al sy kragte aan die gemeentelike werksaamhede. gegee het. Hy was besonder stil van geaardheid en het hom nooit voorop gedring nie, maar hy was ‘n man op wie gereken kon word. Waar die Kerk hom on Kommissies gebruik, het, het hy groot dienste bewys. Die laaste jare van sy bediening maar ook hierin het hy die bewys van sy innerlike krag gelewer. In Februarie 1943 moes hy weens liggaamsongesteldheid sy emeritaat aanvaar en die rustydjie was maar kort, want op 22 Augustus1943 is hy sag heen na die Vaderhuis. (Jaarboek ).