De Villiers, Dawid Hendrik

 

Gebore

OORLEDE

26 Jun. 1960

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1926

ORDEN

1927

STANDPLASE

Upington

1935 Swellendam

1939 Britstown

1947 De Aar

1949 Upington

1953 Colesberg

1959 Marydale

EMIRITEER

Eerw. Dawid Hendrik de Villiers is in 1926 gelegitimeer en die volgende jaar as leraar van die sendingeemeente Upington bevestig. Daarna het hy ook die gemeentes Swellendam, Britstown, De Aar, weer Upington, en Colesberg bedien. In 1959 is hy in die gemeente Marydale bevestig, waar hy skielik oorlede is op 26 Junie 1960. Hy was ‘n toegewyde dienskneg van die Here, ‘n bekwame leier, ‘n ware gebedsman, wat diepe spore nagelaat het in die gemeentes wat hy bearbei het. (Jaarboek ).