De Swardt, Willem Carel Van der Merwe

 

Gebore

2 Sept. 1905

OORLEDE

26 Jun. 1980

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1931

ORDEN

1933

STANDPLASE

1933 Maclear

1939 Cedarville

1945 Oudtshoorn

1948 Ceres

1952 Tulbagh

1958 George-Suid

1961 Oudtshoorn-Suid

EMIRITEER

Ds Willem Carel Van Der Merwe (Carel) De Swardt (2 Sept. 1905 – 26 Jun. 1980); wat as afgetredene in die Strand gewoon het, sterf skielik in die Paarl waar hy en sy gade by hul kleinkinders vertoef het. Hy is op Bokpost in die distrik Fauresmith gebore en matrikuleer aan die Grey-Kollege, Bloemfontein. Nadat hy die admissiediploma aan die Universiteit van Stellenbosch verkry en die teologiese kursus aan die Kweekskool deurloop het, word hy einde 1931 tot die bediening toegelaat. Dit was in die depressietyd in 1932 die jaar van proponente wat “ledig op die mark staan”, met die gevolg dat hy ook, soos talle ander destyds, in verskeie gemeentes as hulpprediker moes optree voordat hy op 24 Nov. 1933 in sy eerste vaste gemeente, Maclear, bevestig kan word. In 1939 verskuif hy na die nabygeleë Cedarville en toe na Oudtshoorn (1945); Ceres (1948); Tulbagh (1952); George-Suid (1958) en eindelik na Oudtshoorn-Suid (1961); waar hy die tuig op 27 Sept. 1970 neerlê. Onder die groot voorregte wat hy in sy dienstyd geniet het, het getel dat hy etlike jare voorsitter van die Admissie-eksamenkommissie kon wees, dat hy in Ceres, George-Suid en Oudtshoorn-Suid in kommissies vir die oprigting van nuwe kerkgeboue kon dien en dat die seën van die Here in die laaste helfte van sy bediening so kennelik op veral die huisbesoek en op sy persoonlike ontmoeting met die katkisante gerushet dat daar baie siele vir die Koninkryk van God ingesamel is. Self het hy getuig dat sy lewe “stil en op die mark van die lewe feitlik ongesien” verloop het, maar dan weet ons ook dat baie mense deur sy oortuigende en gloedvolle Prediking, sy natuurlike menslikheid en sy spontane humorsin getref is. Van hom is daar verder gesê dat hy “‘n getroue, roepingsbewuste, blymoedige dienskneg van die Here” was en dat hy feitlik in die tuig gesterf het. (Jaarboek 1981/253).