De Swardt, Dirk Marthinus Stephanus

 

Gebore

22 Sept. 1934

OORLEDE

07 Apr. 2008

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1960

ORDEN

1961

STANDPLASE

1961 Noorder-Harts

1963 Boksburg

1965 Cornelia

EMIRITEER

Ds Dirk De Swardt (BA, BTh) (22 Sept. 1934 – 07 Apr. 2008)

Dirk MarthinusStephanusDe Swardt is op 22 September 1934 op Vrede in die Noordoos-Vrystaat gebore. Sy ouers was Johan Christiaan Gottfried de Swardt en sy moeder Anna Catharina Elizabeth Hattingh. Sy het haar seun oorleef en aan die begin van 2009 in die ryke ouderdom van 95 jaar gesterf. Dirk het uit ‘n hardwerkende huisgesin gekom. Hulle was nederige mense met baie liefde vir hulle familie, kinders en naaste.

Dirk het in 1941 sy skoolopleiding aan die Hoërskool Vrede begin, waar hy in 1953 gematrikuleer het. Hy het hom van jongs af geroepe gevoel om predikant te word, en op skool al het sy maats na hom as “Dirk predikant” verwys, ‘n naam wat hy gestand gedoen het. In 1956 het hy die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria verwerf-en hom toe in 1957 ingeskryf aan d ie Teologiese Seminarium op Stellenbosch. Op 1 Desember 1960 is hy in die NG Moederkerk Stellenbosch as proponent gelegitimeer en beroepbaar gestel. ‘n Week later is hy getroud met Henriëtte Louise Bellingan, ‘n onderwyseres.

Dirk is na die NG Gemeente Noorderharts beroep en op 4 Maart 1961 as predikant bevestig. Gedurende sy bediening is ‘n pragtige kerkgebou voltooi. Na ‘n kort dienstydperk het hy ‘n beroep na die NG Gemeente Boksburg aanvaar, waar hy op 5 Desember 1963 bevestig is. Op 4 Mei 1965 het sy bedieningspad na die NG Gemeente Cornelia in die Noord-Vrystaat geloop, waar hy met sy minsame geaardheid diep spore getrap het. Hierna het die Here hom na die Wes Transvaal gelei, waar hy op 13 September 1969 bevestig is as leraar van die NG Gemeente Lichtenburg-Noord, waar hy op 14 Julie 1996 weens gesondheidsredes sy emeritaat aanvaar het.

Ds Dirk de Swardt was nou betrokke by die jeug en op 28 November 1981 is die Polly De la Rey-jeug kampterrein onder sy leiding in gebruik geneem. Hy het in verskeie kommissies gedien, maar was in die Rings- en Sinodale Finansiële Kommissie van Wes-Transvaal besonder bruikbaar. Dwarsdeur sy bediening het hy ‘n sterk roeping beleef om op elke moontlike manier die Woord van die Here uit te dra.

Ds Dirk is na ‘n kort siekte op 7 April 2008 oorlede en sy begrafnisdiens was op 16 April 2008 vanuit die NG Kerk Lichtenburg-Noord, die gemeente waar hy soveel jare predikant was. Die begrafnisdiens is waargeneem deur dr Alfred Brunsdon en die Skriflesing was uit 2 Korintiërs 4:7-18. Ds Japie du Plessis, geliefde vaderfiguur van baie predikant in die Wes-Transvaal, het ‘n boodskap van medelye namens die Sinode van Wes-Transvaal gelewer.

Ds Dirk word oorleef deur sy vrou en vier kinders: Mariëtte is ‘n apteker in Zeerust, Johan is predikant in Perth, Australië, en die jongstes is ‘n tweeling. Annelize is ‘n tuisteskepper in Pretoria en Heloise ‘n laboratorium tegnikusop Lichtenburg. Benewens die kinders laat ds Dirk ook agt kleinkinders agter. (Jaarboek ).