De Ridder, Hendrik Andries

 

Gebore

7 Jul. 1941

OORLEDE

29 Mrt. 2005

UNIVERSITEIT

(BA, BTh) US.

gelegitimeer

ORDEN

STANDPLASE

EMIRITEER

Hendrik Andries de Ridder is op 7 Julie 1941 op Fraserburg in die Groot-Karoo gebore, sy vader George Johann de Ridder was ‘n legendariese figuur in die SAP en die mense in die distrik het hom “Baas Jan” genoem. Sy moeder was Hester Maria Josina van der Merwe, ‘n huisvrou met vele talente wat met oorgawe geleef het. André ontvang sy eerste skoolopleiding van 1947 tot 1953 aan die plaaslike laerskool en matrikuleer in 1958 aan die Hoërskool Fraserburg. Hy is hoofseun van die skool, kaptein van die eerste rugbyspan, voorsitter van die CSV- en debatsvereniging en is meelewend in die kerklike vereniging op die dorpie Fraserburg. Oor sy roeping tot die bediening skryf sy vrou Ina: “Andre het sy roeping as predikant reeds vanaf ‘n baie jong ouderdom ervaar, aangevoel en daaroor begin dink. Ouma van der Merwe, sy moeder se ma, met haar sterk Christelike voorbeeld en Bybelstudies het Andre baie geinspireer”.

Andre vertrek in 1959 na die Universiteit van Stellenbosch, hy woon in Dagbreek en behaal die BA in 1961 in die Eikestad. Hierna onderbreek hy sy studie ‘n jaar lank en werk by die Departement Volkswelsyn as proefbeampte. In 1963 toe die Teologiese Seminarium op Stellenbosch ‘n volwaardige departement van die Universiteit van Stellenbosch word, skryf hy in by die Kweekskool, behaal die BTh-graad en word einde 1966 as proponent van die NG Kerk gelegitimeer. In die Eikestad is hy deel van die studentelewe, lid van die redaksie van Die Matie, lid van die Kweekskoolkoor en werk aktief in die sending werkgroep.

Op 25 Maart 1967 word hy met handoplegging in die NG Gemeente De Rust digby Meiringspoort ontvang en bevestig. Hier in die Klein-Karoo digby Oudtshoorn doen hy uitstekende ervaring as jong leraar op en is aktief betrokke by die LentelusKinderhuis op De Rust. Na drie jaar word hy op 6 Junie 1970 herder en leraar van die NG Gemeente Paarl-Vallei in die Paarl, waar sy werk onder studente van die Paarlse Onderwyskollege ‘n besondere bedieningservaring bly. Op 9 Augustus1974 word hy ‘n Vrystater met sy bevestiging in die NG Gemeente Hospitaalpark in Bloemfontein. In die tyd dien hy op die bestuur van die ACSV se Vrystaatse hoofbestuur en op die dagbestuur van die SKAE. Vanaf1977 tot 1979 is hy ook waarnemende argivaris in die Vrystaatse Kerk, waar die skrywer as jong student hom goed leer ken.

Op 8 Junie 1979 antwoord hy op die Here se roepstem en word leraar van die NG Gemeente Kuilsrivier in die Kaapse Skiereiland. Oor ‘n tydperk van twee dekades is hierdie leraarspaar intens betrokke by die wel en wee van die gemeente en hele gemeenskap. Hy dien ook as voorsitter van verskeie skole se beheerliggame en is voorsitter van die bestuur van die Jan Krielskool. In Kuilsrivier werk hy met ywer en volharding tot hy op 18 Januarie 1999 weens swak gesondheid sy emeritaat aanvaar. Hy trou op 10 Desember 1966 met Hendrina Margaretha Maritz, ‘n onderwyseres met ‘n besondere sangtalent. Uit die huwelik van ds Andre en Ina is twee seuns gebore: Geo de Ridder is ‘n staatsadvokaat in Bellville. Dr Ritzema de Ridder woon in Engeland waar hy as medikusen sy vrou Eleine as kliniese sielkundige praktiseer. Ritzema het sy moeder se sangtalent geërf en is besig om naam te maak as sanger in die Verenigde Koninkryk.

Mettertyd vestig ds en mev André de Ridder hulle in ‘n aftreehuisie in La Vie Est Belle in Sonstraalhoogte by Durbanville waar hy op 29 Maart 2005 weens hartprobleme sterf. Op L. April 2005 word ‘n huldigingsdiens in die kerkgebou van die NG Gemeente Kuilsrivier gehou, waar mense hom onthou as ‘n pastor wat met oorgawe mense deur moeilike tye ondersteun het. Sy vrou Ina skryf: “Wat my die meeste van André sal bybly is sy opregte geroepenheid en dat hy as Bedienaar van die Woord sy roepingsbewustheid uitgeleef het. Hy was ‘n saaier wat onvermoeid bly saai het. Ons Hemelse Vader het die saad laat groei en ons sy familie en geliefdes gun hom nou die rus”. – Dr Gerdrie van der Merwe. (Jaarboek ).