De la Porte, André Eugene

gebore

oorlede

30 Mei 2020

UNIVERSITEIT

BA BTh (Lis Teol) MTh DTh

gelegitimeer

1983

ORDEN

1983

standplase

1983 Besturende Dir Hospi Visie

1999 Uit die bediening

2001 Riviera (Past Hulp)

2008 Net Hospivisie