De Kock, William Russel

Ds. De Kock William

Gebore

26 Okt. 1895

OORLEDE

28 Aug. 1963

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1923

ORDEN

1924

STANDPLASE

Springs

1929 Odendaalsrus

1954 Organiserende Sendingsekretaris en Arbeider onder die Jode in O.V.S.

EMIRITEER

Ds. William Russell de Kock is op 26 Oktober 1895 in Kaapstad gebore en het in Rondebosch grootgeword. Nadat hy in 1923 sy teologiese studies op Stellenbosch voltooi het, het hy in 1924 sy eerste beroep na Springs aangeneem. Van 1929 tot 1954 het hy die gemeente Odendalsrust bedien. Hy het intens in sendingwerk belang gestel, en was bekend as ‘n baanbreker van sending-ontwikkeling op die Vrystaatse Goudveld. ln 1954 is hy as Organiserende Sendingsekretaris op die Vrystaatse Goudveld. ln 1954 is hy as Organiserende Sendingsekretaris van die N.G. Kerk in die Vrystaat aangestel, in watter hoedanigheid hy oor die hele land bekendheid verwerf het. Hy is op 28 Augustus1963 oorlede in die ouderdom van 67 jaar. (Jaarboek ).