De Kock, Matheam Johannes

Ds. Matheam de Kock

Gebore

10 Jul. 1886

OORLEDE

26 Sept. 1946

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1915

ORDEN

1917

STANDPLASE

1917 Grahamstad

1925 Springfontein

1946 Vanwyksvlei

EMIRITEER

Ds. Mattheam Johannes de Kock is op 10 Julie 1886 te Fraserburg gebore. Sy onderwys het hy eintlik te Stellenbosch ontvang. Aan die einde van 1915 is hy gelegitimeer. Sy eerste gemeente was Grahamstad alwaar hy op 3 Februarie 1917 georden en bevestig is. Dit was ‘n moeilike en veeleisende werkkring en na ‘n sesjarige bediening moes hy weens verswakte gesondheid sy emeritaat aanvra. Na twee jaar was hy egter so herstel dat hy ‘n beroep in 1925 na Springfontein aangeneem het. Hier het hy met groot toewyding gewerk. Die later jare was egter moeilike jare en moes hy in 1942 weer sy emeritaat om gesondheidsredes aanvaar. Rus het weer sy kragte opgeknap en kon hy in verskeie gemeentes soos De Rust, Pinelands, Maitland, Uitenhage en Kenhardt hulpdiensverleen, en vele in die gemeentes getuig van seën op die arbeid. Op 17 Augustus1946 is hy te Vanwyksvlei bevestig en dit was hom besonder aangenaam om weer ‘n eie gemeente te hê en die werk is met ywer aangepak. Dit was hom egter gegun om net ses weke in die gemeente te staan. Hy is op 26 September 1946 oorlede. (Jaarboek ).