De Klerk, Barend Petrus Jacobus

Ds. De Klerk Berand

Gebore

03 Jul. 1920

OORLEDE

03 Apr. 1992

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

1951 Germiston

1953 Waverley, Pretoria

1959 Oudtshoorn-Wes

1960 Skanskop

EMIRITEER

Ds Barend PetrusJacobusDe Klerk, BA, (03 Jun. 1920-03 Apr. 1992); Ds De Klerk het in 1950 afgestudeer aan die Kweekskool te Stellenbosch. Op 28 April 1951 begin hy sy bediening in Germiston. Van hierdie beroep staan daar soos volg aangeteken in ‘n gedenkblad van Germiston: “Omdat die gemeente onmoontlik nie deur een man behartig kon word nie, is daar op die kerkraadsvergadering van 24 Januarie 1951 besluit om ‘n hulpleraar te beroep. Sy salaris sal £45 per maand wees. As hy nie ‘n vervoermiddel het nie, sal die kerkraad ‘n fiets tot sy beskikking stel. As hy wel ‘n vervoermiddel het, sal ‘n toelaag van £5 per maand aan hom gegee word.” In April 1953 vertrek ds De Klerk na Waverley, Pretoria waar hy arbei tot Oktober 1959. Daarna werk hy tot in Julie 1960 te Oudtshoorn-Wes. Sy groot diens het hy egter in die gemeente Skanskop, Pretoria, gelewer waar hy 20 jaar die leraar was tot met op sy aftrede op 5 Junie 1988. Aangesien die Sentrale Gevangenis binne hierdie gemeente geleë is, het hy ‘n besondere belangstelling in die (destydse) gevangenisdiens gehad en ‘n groot aandeel daarin geneem. (Jaarboek ).