De Jager, Coenraad Frederick

 

Gebore

OORLEDE

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1911

ORDEN

1913

STANDPLASE

 Reitz

1925 Lindley

EMIRITEER

Eerw. Coenraad Frederik de Jager was ‘n boer op sy plaas Stroomsamenloop in die distrik Ficksburg en was daar met die pligte van sy beroep besig toe hy dit insien dat hy geroepe is die evangelie aan die heidene te verkondig en het daar en dan besluit om sendeling te word. Sy omstandigheid was sodanig dat hy hom nie dadelik van die kon onttrek nie. Hy kon hom dusnie na die Sending-Insituut, Wellinton, vir opleiding begewe nie en het privaat by Ds. J. D. Kestell te Ficksburg gestudeer, sy sending-eksamen afgelê en is in 1911 tot die heilige bediening toegelaat. Sy eerste standplaas was Reitz en hy het hom met toewyding van al sy kragte aan die evangeliebediening oorgegee. Van kindsbeen af het hy Sesoetotaal magtig gewees en was daarom ook daardeur ‘n groot aanwins vir die Sending in die Vrystaat, veral in die opstel van verskeie publikasies in die taal. Vervolgens het hy leraar geword van die gemeente Ficksburg en ten laaste die gemeente Lindley bedien tot sy dood wat plaasgevind het op 10 Mei 1938. (Jaarboek ).