De Bruyn, Johan Gysbert Cornelius

Gebore

20 Jun. 1868

OORLEDE

28 Mrt. 1942

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1894

ORDEN

1894

STANDPLASE

 Brandfort

1905 Wynberg

1911 Kakamas Superintendent

1913 Sekr. Kerkkantoor

1918 Saakgelastigde, Kaapse Kerk

EMIRITEER

1939

Ds. Johan Gysbert Cornelis de Bruyn is in 1894 gelegitimeer en nog dieselfde jaar as predikant van Brandfort georden en bevestig. Van sy bekwaamheid het die Vrystaatse Kerk heel gou gebruik gemaak en is hy in 1903 tot Scriba van die Sinode gekies. Voor die volgende Sinode ontmoet het, het hy egter van standplaas verander en is hy in 1905 te Wynberg bevestig. Hier het hy vir ses jaar gewerk toe hy in 1911 as Superintendent van Kakamas aangestel is. In 1913 het hy die sekretaris van die Kerkkantoor geword om in 1918 vir die belangrike pos van Saakgelastigde aangestel te word. Nougesette pligsgetrouheid, deeglikheid en netheid was kenmerkend van sy werk. Hy het groot dienste aan die Kerk in sy gemeentes en te Kakamas bewys, maar dit is veral as Saakgelastigde dat hy bekend is en onthou sal word. Vir 21 jaar het hy die uiters belangrike werk gedoen toe hy in Julie 1939 sy emeritaat aanvaar het. Hy het die Kerk se volle vertroue geniet omdat sy bekwaamheid en sorgsaamheid bo alle twyfel verhewe was. In sy werk was hy streng, veral streng met homself, maar hy was nie onhulpvaardig nie. Hy het hom met al sy krag aan sy werk gewy en dit gedoen as vir die Heer. Op 28 Maart 1942 het hy onverwags heengegaan. (Jaarboek ).