De Bruyn, Daniel Jacobus

 

Gebore

4 Mei 1932

OORLEDE

31 Mrt. 1969

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1956

ORDEN

1957

STANDPLASE

Isilimela (Bantoe)

1963 Ntabazulundi

1963 Maclear

1964 Langeberg

Julie 1967 Somerset-Wes (moedergemeente)

EMIRITEER

Ds. Daniël Jacobusde Bruyn is op 4 Mei 1932 gebore en in 1956 gelegitimeer. Aan die begin van 1957 het hy sendeling in die Transkei geword. Hy het agtereenvolgens die Bantoegemeente Isilimela, Ntabazulundi, Maclear en Langeberg bedien. Hy was ‘n tyd lank ook Skriba, van die Sinode van die Bantoekerk in Kaapland. In Julie 1967 het hy, ‘n beroep as medeleraar van Somerset-Wes (moedergemeente) aangeneem. Juis in daardie tyd het hy siek geword, maar nog sy pligte getrou voortgesit tot die begin van 1969. Hy is op 31 Maart 1969 in die ouderdom van byna 37 jaar oorlede. (Jaarboek 1970/460).