De Bruyn, Albertus Johannes

 

Gebore

6 Sept. 1930

OORLEDE

4Jun. 1995

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1953

ORDEN

1954

STANDPLASE

1954 Bethanie

1959 Luderitz

1961 Glaudina

1966 Johannesburg-Wes

1971 Vaalrivier

EMIRITEER

1995

Ds Albert De Bruyn (BA) 6 September 1930 – 4 Junie 2012

AlbertusJohannes de Bruyn is op 6 September 1930 op Kinross gebore, ‘n dorpie tussen Leandra en Bethal. Sy vader was Pieter Johannes de Bruyn, ‘n sendeling en onderwyser, en sy moeder was Catharina Johanna de Beer. Albert het sy skoolopleiding in 1936 aan die Laerskool Kinross begin, en was van 1938 tot 1942 ‘n leerling aan die Laerskool Witpoort in die distrik Wolmaransstad. In 1943 het hy ‘n skolier van die Hoërskool Wolmaransstad geword, waar hy in 1946 met ‘n onderskeiding in Duits gematrikuleer het. Hy het ook uitgeblink in atletiek, was ‘n kringleier en voorsitter van die CSV.

Albert het geroepe gevoel om predikant te word en het in 1947 student aan die UOVS in Bloemfontein geword, waar hy in 1949 die graad BA (Admissie) verwerf het. Hierna het sy pad na Stellenbosch geloop, waar hy student aan die Teologiese Seminarium geword het. Hy was betrokke by sendingwerk en was lid van die Calvinistiese Studentebond en Konfessionele Vereniging. Aan die einde van 1953 is hy as proponent gelegitimeer en het hy die Diploma in Teologie behaal.

Op 24 Julie 1954 is hy met handoplegging in die destydse Suidwes ontvang en bevestig. ‘n goeie dienstyd in Bethanie het hy in 1959 ‘n beroep na die NG Gemeente Luderitz aanvaar. Hierna het hy ‘n beroep na die NG Gemeente Glaudina aanvaar, waar hy op 22 Oktober 1961 ontvang en bevestig is. Vyf jaar later, in 1966, het hy leraar van die NG Gemeente Johannesburg-Wes geword en in Oktober 1971 van die NG Gemeente Vaalrivier in Vanderbijlpark. Hy het daar gedien tot hy op 30 Junie 1995 emeritaat aanvaar het.

In die byna kwarteeu wat hy die gemeente bedien het, het hy diep spore

getrap. In 1973 was hy betrokke by die bou van ‘n nuwe kerksaal en met die afbrand van die kerkgebou in 1984 het hy baie moeite gedoen met die heropbou van die nuwe kerkgebou in 1989.

Albert is op 7 Januarie 1956 met Wilma de Lange getroud, en uit die huwelik is vyf kinders gebore. Die begrafnis was op Saterdag 9 Junie 2012 vanuit die NG Gemeente Vaalrivier in Vanderbij lpark. – Dr Gerdrie van der Merwe (Jaarboek ).