De Beer, Zacharias Johannes

Ds ZJ De Beer

Gebore

17 Des. 1858

OORLEDE

12 Aug. 1929

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1886

ORDEN

1887

STANDPLASE

George (Hpr.)

1887 George

1895 Kaapstad

EMIRITEER

1923

Ds. Zacharias Johannes de Beer was geboortig uit die Paarl, waar hy die eerste lewenslig op 17 Des. 1858 gesien het. Na sy voorbereidende studies was hy eers ‘n tydlank onderwyser en later prinsipaal van die Gimnasium aan die Paarl. Aan die end van sy teologiese kursusop Stellenbosch – gedurende welke tyd hy die Paarlse gemeente as orrelis bly dien het – is hy in 1886 gelegitimeer. Kort daarna is hy na George gegaan en daar georden as hulpprediker van George na die vertrek van Ds. (later Prof.) C.F.J. Muller, wie se opvolger hy dieselfde jaar geword het. Op George was hy werksaam tot 1895 toe hy beroep is na die gemeente Kaapstad met spesiale werkkring in die wyk Papendorp (Woodstock); Hy het die beroep aangeneem en het in Woodstook byna dertig jaar geanbei, t.w. tot 1923 toe hy om gesondheidsredene sy emeritaat aanvaar het. Vervolgens het hy hom in die wyk Oranjezicht, Kaapstad, metterwoon gevestig, en daar is hy op 13 Augustus 1929 sag en kalm in die Heer ontslape. Hy was van ‘n blymoedige, opgewekte geaardheid en het die Kerk lank en met getrouleid en seën gedien. Daar hy besonder groot belang in Kerkmusiek gestel het, was hy dikwels deur die Sinode op kommissies aangestel wat hulle met kerklike gesang besig gehou het.