De Beer, Adriaan Oosthuizen

Ds. De Beer Adriaan

Gebore

12 Aug. 1926

OORLEDE

24 Mrt. 1987

UNIVERSITEIT

, Theol. Dipl.

gelegitimeer

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

Waterval

1954 Greymont

1962 Ventersdorp-Oos

1965 Eerste Vesting

EMIRITEER

Ds Adriaan Oosthuizen De Beer (12 Aug. 1926 – 24 Mrt. 1987) was die laaste 21 jaar van sy 36-jarige bediening kapelaan in die SA Weermag. Hy is op Molteno gebore waar hy opgegroei en sy skoolopleiding ontvang het. Nadat hy die Senior Sertifikaat-eksamen geslaag het, is hy na Pretoria waar hy ‘n betrekking aanvaar het in die destydse Departement van Naturellesake. Hy het dadelik ingeskryf as student aan die buitemuurse afdeling van die Universiteit van Pretoria. Nadat hy sy BA-graad in 1947 behaal het, het hy ingeskryf as teologiese student aan UP. Na voltooiing van sy studie in 1951 was hy tydelik werksaam in die gemeente Randfontein. Gedurende 1952 word hy georden in die gemeente Waterval, Johannesburg. In hierdie tyd is hy ook getroud met Johanna van der Merwe, wat hom in die gemeentewerk bygestaan het en hom tot aan sy dood getrou versorg het. In 1954 word die gemeente Greymont afgestig van Waterval en word Attie die eerste leraar van die nuutgestigte gemeente. Hier het hy hom beywer vir die bou van ‘n kerksaal wat uiteindelik sonder skuld in gebruik geneem is. In Januarie 1962 aanvaar hy ‘n beroep in die nuutgestigte gemeente Ventersdorp-Oos. Gedurende die 3 1/2 jaar van sy bediening daar is ‘n kerkgebou opgerig wat ook sonder skuld in gebruik geneem is. In 1965 word hy bevestig as kapelaan van die SAW in die gemeente Eerste Vesting, Potchefstroom. Hier werk hy met ywer tot in 1968 toe ‘n kapelaanspos by Dunnottar-Vliegopleidingskool geskep word en hy beroep word om ook daar as eerste leraar te dien. In 1975 verhuis die gesin na Pietersburg waar hy op 8 Februarie bevestig word as kapelaan in die gemeente Lugmagbasis-Pietersburg. Gedurende sy bediening het hy ook sy bydrae gelewer in verskillende sinodale kommissies van die sinodes van Suid- en Noord-Transvaal. In die Ring van Pietersburg het hy etlike jare gedien as skriba van die Ringsendingkommissie waar hy die finansies baie nougeset geadministreer het. Hy was tewens ‘n goeie administrateur en organiseerder en het ‘n groot belangstelling gehad in kerkreg. Sy bediening word afgesluit met sy aftrede op 31 Augustus1986. Hy en sy eggenote vestig hulle daarna op hulle plasie in die skilderagtige omgewing van Magoebaskloof naby Tzaneen. Hier wou hy hom toelê op boerdery met advokado’s en proteas. Twee weke na sy aftrede het hy egter begin siek word. Na ‘n operasie op 2 Desember 1986 is vasgestel dat hy kanker het. Slegs 3 1/2 maande later, op 24 Maart 1987, is hy oorlede in die Van Velden-hospitaal op Tzaneen. Hy word oorleef deur sy eggenote, ‘n getroude dogter en ‘n seun (Jaarboek ).