Daneel, Richard Hurtley

 

Gebore

4 Mei 1865

OORLEDE

17 Jul. 1937

UNIVERSITEIT

Sending Inst.

gelegitimeer

1893

ORDEN

1899

STANDPLASE

 1893 Rondreisende Evangelis

1899 Harrismith

1905 Wakkerstroom

1913 Prieska

1917 Bloemfontein

EMIRITEER

Eerw. Richard Hurtley Daneel is 4 Mei 1865 in die distrik Hanover gebore. Na toelating as sendeling uit die Opleidingskool in 1893 het hy in die begin van sy loopbaan die werk van ‘n evangelis gedoen in vereniging met Eerw. D. Odendaal en daarop baie seën ervaar. Sy later vaste standplase was Wakkerstroom (1906); en Prieska (1913); En sedert 1917 het hy die Bloemfonteinse Sendinggemeente bearbei tot aan sy dood op 14 Julie 1937. Hy het baie vir die Here geywer en sy arbeid was ryk geseën. Uit sy pen het ‘n reeks bekeringsverhale onder die titel „De Hand des Heeren” verskyn (1897). (Jaarboek ).