Daneel-predikante

b5c1    Alexander Berthin DANEEL, NGK leraar * “Moddergat”, distrik Stellenbosch 14.02.1836; ≈ NGK Stellenbosch 8.5.1836; † Riversdale 22.03.1899; Ω Riversdale Predikante te Heidelberg, X NGK Paarl 6.10.1863 Margaretha Johanna LOUW * Babylonstoren 07.04.1846; † Gordonsbaai 01.06.1934; Ω NG Kerkhof op kerkterrein, Heidelberg, KP;

d2        Johannes Wynand (John) DANEEL * Heidelberg, KP 19.09.1865; ≈ NGK Heidelberg, KP 29.10.1865; NG leraar en sendeling; † Kaapstad 16.07.1940; Ω Blok UU No 48 Onderpapegaai Begraafplaas, Stellenbosch X Kranspoort, Pietersburg 12.10.1893 Engela HOFMEYR * “Goedgedacht”, distrik Soutpansberg 01.08.1874; † Kranspoort, Soutpansberg 23.07.1905, XX NGK Noorder-Paarl 08.09.1912 Johanna Fredrika DE VOS * Caledon 08.08.1876; † Kranspoort 19.11.1918; XXX Pretoria-Oos 28.06.1921 Elise Maria (oba Elise Marie) DE VILLIERS * Carnarvon 02.05.1878; ≈ NGK Carnarvon 07.07.1878; † Pretoria 24.10.1968; Ω Onderpapegaai Begraafplaas, Stellenbosch

d4        Marthinus Smuts (Tienie) DANEEL * Heidelberg, KP 27.05.1869; ≈ NGK Heidelberg, KP 11.07.1869; NG leraar te Calvinia, Fraserburg en Victoria-Wes; † Malmesbury 26.06.1937; Ω Hoof Begraafplaas, Durbanville x NGK Oudtshoorn 01.05.1900 Charlotte Louise (Lotty) MURRAY * Willowmore 16.06.1874; ≈ NGK Willowmore 19.07.1874; † Victoria-Wes 01.09.1916; Ω Ou Historiese Begraafplaas, Victoria-Wes; XX NGK Kaapstad 21.05.1918 Susanna Elizabeth (Susie) MEYBURGH * Graaff-Reinet 24.07.1880; † Victoria-Wes 17.10.1918; XXX Bloemfontein 1.10.1919 Anna Catharina VAN HEERDEN * Cradock ca. 1884; † Victoria-Wes 13.01.1926 XXXX NGK Drieankerbaai, Winifred May De Korte LOUW * Pretoria 06.04.1888; † Stellenbosch 24.12.1968; Ω Hoof Begraafplaas, Durbanville; (Winifred het as 52jr weduwee in die NGK Kaapstad op 24.05.1940 met Herman Christian Johannes BECKER (emeritus-NGK leraar) weer getrou)

 e2        Alexander Bertin (Alex) DANEEL * 25.10.1902; † Warmbad 02.09.1990

f2         Marthinus Louis DANEEL * Morgenster, Rhodesië 24.08.1936; professor in teologie x 01.10.1966 Beulah Dorothy CURLE * 01.12.1940; † Pretoria 10.09.2012

e3        George Murray DANEEL, * Calvinia 29.08.1904; † Franschhoek 19.10.2004; Ω Ou Begraafplaas, Hugenote Museum, Franschhoek; NG-predikant en Morele Herbewapening (MRA)-leier x NGK Ermelo 28.12.1940 Johanna STOLP * Ermelo 21.01.1914; † Franschhoek 22.05.1998; Ω Ou Begraafplaas, Hugenote Museum, Franschhoek;

e4        Catherina Johanna (Kitty) * Victoria-Wes 11.03.1908; † Pretoria 26.05.1997; Ω Hoof Begraafplaas, Vredefort x Victoria-Wes 30.03.1932 Louis Jacobus HEYNS * Fouriesburg 27.12.1903; NGK leraar; † Kroonstad 19.02.1983; Ω Hoof Begraafplaas, Vredefort

[f2]      Louis Michiel HEYNS * 06.06.1934 – 27.01.1999, Predikant, X 14.04.1962 Magdalena (Dalene) KIRSTEN * 25.10.1939

[f4]      Winifred May HEYNS * 14.11.1940 X 29.02.1964 Johan Gysbert GRÄBE * 10.04.1935 Predikant, Alberton.

e6        Marthinus Smuts (Tinus) DANEEL * Fraserburg 25.11.1912; NG leraar; † Somerset-Wes 20.08.1997; Ω Goedehoop Begraafplaas, Strand x Nkhoma, Malawi 20.07.1940 Elsje Maria (Ella) HUGO * Rhodes, KP 30.01.1904; † Strand 29.04.1996; Ω Goedehoop Begraafplaas, Strand; XX Despatch, Lydia Lutz HOUGH * 15.03.1920 † Uitenhage 24.07.2015

f1         Louisa Marie (Lulu) DANEEL * 20.08.1942 x 25.11.1967 Christoffel (Chris) ERASMUS, leraar * 17.09.1942

f2         Marthinus Hugo (Tinus) DANEEL * Malawi 12.01.1944 NG-predikant x Worcester 19.07.1969 Heléne KOORNHOF * Caledon 26.08.1944

f3         Charlotte Winnifred (Winnie) DANEEL * 06.04.1947

[g2]      Petrus Johannes ROELOFFSE * 13.10.1974 NG Predikant te Prince Alfred’s Hamlet

d7        Adriaan Jacobus (Attie) DANEEL, * Heidelberg, KP 19.04.1875; ≈ NGK Heidelberg 16.05.1875; † Pretoria 21.09.1967

e1        Elizabeth Rachel (Lilla) DANEEL * 01.11.1906; † Pretoria 12.08.1990 (vermoor in hul huis in Meyerspark) x Wakkerstroom 20.12.1930 Johan Hendrik (Titus) KRITZINGER * “Misgund” distrik Uniondale 24.03.1905; NGK leraar en professor in teologie; † Pretoria 12.08.1990

c3 Josias Smuts DANEEL * Stellenbosch 27.10.1838

d2        Richard Heurtley DANEEL, NG leraar * Hanover 01.03.1865; ≈ NGK Hanover 28.05.1865; † Bloemfontein 17.07.1937 x Ficksburg 04.01.1904 Cornelia Christina Johanna (oba Cornelia Johanna Christina) CRONJE * 18.05.1880; ≈ NGK Colesberg 06.06.1880;