Daneel, Alexander Berthin

Ds AB Daneel

Gebore

14 Febr. 1836

OORLEDE

22 Mrt. 1899

UNIVERSITEIT

Utrecht

gelegitimeer

1862

ORDEN

1862

STANDPLASE

Heidelberg, Kaap

EMIRITEER

Ds. Alexander Berthin Daneel, overleed op den 23sten Maart 1899 te Riversdal, waarheen hij een paar dagen te voren was vervoerd om onder geneeskundige behandeling te zijn, en nog voordat eene gevaarlijke operatie die men noodig oordeelde, kon worden gedaan. Op den 14 Februari 1836 te Stellenbosch geboren, ging hij in 1855, naar Utrecht (Holland) om in de theologie te studeeren. Hy keerde na volbrachte studie, in 1862 terug tot zijn vaderland, werd den 17den Juli gelegitimeerd, en den 19deg September van dat zelfde jaar te Heidelberg, K.K., tot leeraar geordend en bevestigd. In die gemeente arbeidde hij tot aan zijnen dood met veel nauwgezetheid en zegen, geacht en bemind wegens zijnen nederigen en godzaligen wandel, en betreurd door een talrijk en gezegend huisgezin, een aan hem gehechte gemeente en een groot aantal broederen in de bediening. (Jaarboek)