Cronje, Roelof Lodewicus

Ds.Cronje Roelof

Gebore

21 Des. 1926

OORLEDE

03 Sept. 1996

UNIVERSITEIT

Dipl. Teol.

gelegitimeer

1953

ORDEN

1955

STANDPLASE

1955 Bremersdorp

1958 Breyten

1961 Sundra

1973 Kestell

EMERITEER

3 Sep 1989

Roelf Cronje is op 21 Desember 1926 op Schweizer-Reneke gebore. Hy studeer aan die Teologiese Fakulteit van Pretoria, verwerf sy BA en word in 1953 gelegitimeer. In 1956 tree by en Annatjie Viljoen in die huwelik. Dit was ‘n baie gelukkige huwelik wat 40 jaar geduur het. Hulle het nie kinders gehad nie.

Sy eerste gemeente was Bremersdorp (later Manzini) in Swaziland waar hy in 1955 bevestig is. Daar het hy veral onder die ambassade-personeel gewerk tot sover as die destydse Lorenco Marques. Hy was egter ook aktief betrokke by die sendingwerk in Swaziland en het gehelp met die totstandkoming van ‘n sendingstasie in die noorde van Swaziland.

Sy tweede gemeente is Breyten waar hy in 1958 bevestig word. Daarna gaan hy in 1961 na Sundra (naby Springs) waar hy twaalf jaar arbei. Sy groot bedieningstydperk is egter in Kestell waar hy die gemeente sedert 1973 vir 23 jaar bedien.

Hy het diep spore in die gemeente getrap en ook sy eie huis daar laat bou sodat ‘n medeleraar die pastorie kon bewoon.

Hy tree af op 3 September 1989 en woon saam met Annatjie aanvanklik rustig op Kestell.

Hy het ‘n lang en geseende bediening gehad, maar het die laaste jare ook beproewings en terugslae ondervind. Hy het veertien jaar lank aan kolonkanker gely voordat die Here ho ten volle genees het. Die afgelope paar jaar het hy aan gesigsverlamming gely weens ‘n operasie agter sy oor vir ‘n gewas op die brein. Uiteindelik is by onverwags aan ‘n hartaanval oorlede.

Roelf Cronje was veral ‘n pastor. Hy het dit geniet om as herder by sy skape uit te kom. Huisbesoek en siekebesoek was altyd vir hom van groot belang. Hy het ‘n lewendige belangstelling in sending gehad en was dit steeds baie goedgesind.

Hy was baie geliefd en gewild in sy ou gemeente. Dit het geblyk uit die besondere groot opkoms by sy begrafnis toe die hele dorp feitlik tot stilstand gekom het terwyl die inwoners hulle laaste eer aan hierdie getroue dienskneg van God gebring het. Die teks by sy begrafnis was gepas: `.. nogtans sal ek jubel in die Here ..’ – (CA van der Merwe, verwerk deur DJ Viljoen.)