Cronje, Johannes Christoffel

 

Gebore

18 Nov. 1893

OORLEDE

17 Febr. 1944

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1925

ORDEN

1926

STANDPLASE

Delmas

1929 Rustenburg

1936 Richmond

1941 Moorreesburg

1943 Volksrust

EMIRITEER

Ds. Johannes Christoffel Cronje is gebore op 18 November 1893 in die distrik Ventersdorp, Transvaal. Vroeg in sy lewe het hy hom geroepe gevoel om predikant te word. Sy teologiese opleiding het hy aan die Kweekskool te Stellenbosch ontvang. Aan die einde van 1925 is hy gelegitimeer en op 5 Junie 1926 is hy in sy eerste gemeente, naamlik Delmas, georden en bevestig. Na ‘n bediening van twee en ‘n half jaar is hy na Rustenburg waar hy meer as ses jaar werksaam was toe hy ʼn beroep na Richmond, K.P., in 1936 aangeneem het. In 1940 is hy na Moorreesburg en in 1943 na Volksrust. Hy was ‘n getroue evangeliedienaar, ‘n ware sielesoeker en ‘n deeglike Skrifkenner. Met hierdie eienskappe het gepaard gegaan ‘n opregte en ‘n vriendelike persoonlikheid. Hy was besondere vriend van die jeug wie se siele hy veral gesoek het. Op betreklike jong leeftyd na hy nog nie lank in sy laaste gemeente was nie is hy op 17 Februarie 1944 oorlede.