Conradie, Willem Johannes

Gebore

19 Mei 1857

OORLEDE

9 Jan. 1925

UNIVERSITEIT

Ds.Conradie Willem

gelegitimeer

1885

ORDEN

1886

STANDPLASE

Namakwaland

1895 Sutherland

1904 Somerset-Wes

EMIRITEER

1912

Ds. Willem Johannes Conradie. Geboren 19 Mei 1857. Geordend als predikant van Namakwaland 1 Mei 1886, daarna predikant te Sutherland 1895, Somerset West 1904. Emeritus15 Julie 1912. Obiit 9 Jan. 1925.

Ds. Willem Johannes Conradie (Murraysburg, 19 Mei 1857 9 Januarie 1925) was ‘n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die skrywer van onder meer die Afrikaanse Kinderbybel, waarvoor hy veral bekend geraak het.

Conradie het tot sy 17de jaar in sy ouerhuis gebly. Murraysburg het destyds ‘n goeie skool gehad met M.A. Thomas Kyd as die skoolhoof. Maar in 1874 het Conradie na die skool van M.J. Stucki in Blouvlei, Wellington, gegaan waar hy vertoef het en aanmerklike vordering getoon het in die Nederlandse taal en letterkunde. Teen die einde van 1875 het hy na Stellenbosch vertrek, waar hy tot 1879 gebly het en waar hy die matrikulasieen admissie-eksamen afgelê het.

Toe het hy teruggegaan na sy geboortedorp om onderwys te gee. In November 1881 vertrek hy na die Kweekskool op Stellenbosch en nadat hy sy studie voltooi word hy in 1885 na die NG gemeente Namakwaland op Springbok beroep. Hier werk hy tot 1895 toe hy ‘n beroep na Sutherland in die Roggeveld aanvaar. Hier bly hy nege jaar en in 1904 neem hy die beroep aan na die NG gemeente Somerset-Wes, waar hy op 15 Julie 1912 weens swak gesondheid moes aftree.

Hy is die skrywer van verskillende Nederlandse werke, soos Op reis in het Zuidwesten en Ondervindingen van een jonge predikant in Namaqualand. In De Burger van Augustusen September 1915 en van Januarie tot Mei 1916 het hy ‘n reeks sketse geskryf wat in 1943 uitgegee is onder die titel Sketse uit die Boerelewe. Sy bekendheid het hy egter verwerf met sy Afrikaanse Kinderbybel.

Bronne [wysig]

Nienaber, P.J. 1949. Hier Is Ons Skrywers! Biografiese Sketse van Afrikaanse Skrywers. Johannesburg: Afrikaanse Pers-Boekhandel (Jaarboek 1926/230).