Conradie, Pieter Jacobus

 

Gebore

OORLEDE

Jan. 1959

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1919

ORDEN

1921

STANDPLASE

Durbanville

1922 Goudini

1939 Moria

1946 Burgersdorp

1948 Wittedrift

1949 Zuurbraak

1952 Moria

EMIRITEER

1957

Eerw. Pieter JacobusConradie is in 1919 gelegitimeer en in 1921 op Durbanville bevestig. Hy het agtereenvolgens ook die gemeentes Goudini, Moria, Burgersdorp, Wittedrift en Zuurbraak en vir die tweede maal Moria (Parow) bearbei. In 1957 het hy sy emeritaat aanvaar. Hy is in Januarie 1959 oorlede. (Jaarboek 1960).