Conradie, Hendrik Francois

Ds. Conradie Hendrik

Gebore

20 Jun. 1927

OORLEDE

1 Aug. 2010

UNIVERSITEIT

BA, MA, BD, DPhil

gelegitimeer

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

1952 Maclear

1960 Kimberley-Noord (Medeleraar)

1964 George-Suid

1973 Wellington-Oos

EMIRITEER

1991

Hendrik Francois Conradie is op 20 Junie 1927 op Wolseley gebore. Sy vader, Johan Andries Conradie, was ‘n boer, en Hennie was sy hele lewe lank lief vir die grond en boerdery. Sy moeder, Hermina Jacoba Moller, was ‘n huisvrou en moeder wat haar kinders met liefde opgevoed en versorg het. Hennie het sy skoolopleiding in 1935 aan die Laerskool Romansrivier begin en was in 1941 en 1942 ‘n leerling aan die Hoërskool Wolseley. Hierna het hy in 1943 ‘n leerling aan die Hoërskool Tulbagh geword, waar hy aan die einde van 1944 gematrikuleer het.

Hennie het in 1945 aan die Universiteit Stellenbosch begin studeer en in 1947 die graad BA (Admissie) behaal. Hy is in 1950 as proponent gelegitimeer en het terselfdertyd die MA-graad in Filosofie behaal.

Hy is met Georgina Wiehahn van Prins Alfred Hamlet naby Ceres getroud en uit die huwelik is ses kinders gebore: Marina, Johan, Hermi, Hennie, Georgina en Stephan. Stephan is op 40-jarige leeftyd in ‘n motorongeluk in Namibië oorlede.

Op 27 September 1952 is Hennie met handoplegging in die NG Gemeente Maclear in die Oos-Kaap ontvang en bevestig. Hy het die bediening met oorgawe begin en onder sy leiding is ‘n nuwe kerkgebou in Maclear opgerig. Agt jaar later het hy na die NG Gemeente Kimberley-Noord vertrek, waar hy op 2 Julie 1960 bevestig is. In sy dienstyd is ‘n doelmatige kerksaal gebou.

Op 5 Desember 1964 het hy leraar van die NG Gemeente George-Suid geword. Tydens sy dienstyd op George het hy verder begin studeer en sy doktorsgraad in 1968 aan die Universiteit Stellenbosch behaal. Sy skripsie tema: “Die motief van triomf-in-mislukking in die filosofie van Karl Jaspers.”

Op 14 Julie 1973 is hy as leraar van die NG Gemeente Wellington-Oos bevestig. Hier het hy ‘n besondere bediening beleef totdat hy op 28 April 1991 emeritaat aanvaar het. Hy het diep spore op die dorp getrap en was vanaf1983 voorsitter van die raad van Hugenote-Kollege. Hy was lank voorsitter van die SKDB, lid van die AKDB en ondervoorsitter van die kuratorium van die Fakulteit Teologie op Stellenbosch. Dr Hennie Conradie het ook enkele boeke geskryf, een daarvan het na sy aftrede oor die Belydenis van Belhar verskyn.

Na sy aftrede in 1991 het hy en sy vrou ‘n ruk op George gaan woon, maar in 1993 teruggekeer na Wellington. Later verhuis die egpaar na Stilbaai. Hennie is op 1 Augustus2010 oorlede en ‘n treffende roudiens is deur sy skoonseun ds. JPN Heenop, leraar van die NG Gemeente Stilbaai, gelewer. – Dr Gerdrie van der Merwe. (Jaarboek 2012/395).