Combrink, Johannes Jacobus Burger

 

Gebore

26 Nov. 1916

OORLEDE

2 Jan 1975

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1939

ORDEN

1940

STANDPLASE

1940 Gouda

1941 Staatsdiens

1946 Hopetown

1951 Robertson

1961 Hopetown

EMIRITEER

Ds Johannes JacobusBurger Combrinck (26.11.1916-2.1.1975) is op Gutu in Suid-Rhodesië gebore, waar sy vader aan ons Masjonasending verbonde was. Hy matrikuleer op Wellington, waar hy ook aan die destydse Sendinginstituut opgelei en einde 1939 gelegitimeer word. Hy staan in die sendinggemeente Gouda (1940); totdat hy in 1941 as rekenmeester in diens van die Departement van Lande treë. ln die bediening terug, bearbei hy agtereenvolgens die sendinggemeentes Hopetown (1946); Robertson (1951) en nog ‘n keer Hopetown (1961); Vanaf 1966 tot by sy heengaan staan hy in die moedergemeente Bethanie, SWA. Kenmerkend van sy bediening was deeglike organisasie, toegewyde siele arbeid en indringende prediking. Weens sy minsame dog besliste optrede was hy ‘n gerespekteerde medewerker. Op Hopetown (1948) en Robertson (1961) word daar onder sy leiding sendingkerkgeboue en op Bethanie die sierlike moederkerk opgerig. Na ‘n aanval van beroerte twee weke tevore, word hy per vliegtuig van Keetmanshoop na Kaapstad gebring, waar hy pas na sy aankoms sterf – enkele weke voordat hy vir die eerste keer met langverlof sou gaan. (Jaarboek 1976).