Combrinck, Jan Christoffel

 

Gebore

15 Jun. 1903

OORLEDE

19 Sept. 1988

UNIVERSITEIT

Lis Teol.

gelegitimeer

1945

ORDEN

1945

STANDPLASE

1945 Femdale

1947 Jamestown

1966 Kameelboom

1971 Klipvallei

EMIRITEER

1978

Combrinck, Jan is in Robertson gebore. Die Here het hom tot die evangeliebediening geroep toe hy alreeds getroud was en ‘n gesin gehad het waarvoor hy verantwoordelik was. Hy het egter nie vir die uitdagings wat gewag het, teruggedeins nie. Hy was verplig om saam met sy gesin na Stellenbosch te verhuis vir sy studiejare. Hy moes tydelike werk doen om in die behoeftes van sy gesig te kon voorsien. Hy was ‘n kenner van die skilderkuns van die bekende Suid-Afrikaanse skilders en het naweke die pad per fiets gevat om van hierdie skilderstukke te verkoop vir instansies wat dit tot sy beskikking gestel het. Dit het hom in staat gestel om kop bo water te hou. Sommige van bogenoemde skilderstukke was later ook sy trots en hy het dikwels ‘n ervaring wat hy met die verkoop van skilderstukke gehad het, op ‘n onderhoudende manier aan ander oorgedra. Na sy legitimasie (1944) het hy die volgende gemeentes met groot seën bedien, nl Ferndale (tans Randburg); Jamestown, Kameelboom en Klipvallei (waar sy eerste vrou, Aletta, oorlede is); Hy is later getroud met Ria Potgieter (geb Niewoudt); die weduwee van Ds. J T Potgieter. Die baanbrekerswerk wat sy saam met haar man in S W A verrig het, het haar goed te pas gekom in Klipvallei. Nadat Ds. Combrinck sy emeritaat op 15 Aug 1978 aanvaar het, het die egpaar hulle in Alberton-Wes gevestig. Daar het Ds. Combrinck as ouderling gedien en dikwels ook die woordverkondiging in die erediens behartig. Sy eggenote het die liefde van baie mense rondom haar verower. Hulle laaste tuiste was Herfsblaar, ‘n aftree-oord in Pretoria, waar hy na ‘n lang siekbed oorlede is. Hy is in Alberton begrawe. Ds. Combrinck was ‘n getroue, toegewyde en doelgerigte lidmaat van die kerk van Christus. Sy opgewekte, vrolike geaardheid was aansteeklik en word steeds onthou. Sy uitsonderlik ferme handdruk het altyd getuig van ‘n dienskneg van die Here wat hom deur min ervarings of situasies laat ontsenu het. Hy was bevoorreg om vir meer as 85 jaar sy daad- en woordgetuienis te kon lewer. Hy word oorleef deur sy eggenote asook kinders uit sy eerste huwelik. (Jaarboek 1990/290)