Coles, Clayton

Ds.Coles Clayton

Gebore

20 Okt. 1933

OORLEDE

22 Sept. 1997

UNIVERSITEIT

BTh (Univ. Canada)

gelegitimeer

1982

ORDEN

1984

STANDPLASE

Pongola

EMIRITEER

1995

Clayton Coles is op 20 Oktober 1933 te Pretoria gebore. Hy het aan die High School in Pretoria gematrikuleet Daarna het hy hom as sakeman bekwaarit, Vanaf 1960 tot 1980 het hy gedien leraar van die `Baptist Church’ (met ʼn verbintenis met die Southern Baptildi Church van Amerika); Hy het in 1964 dist, BTh-graad aan die Universiteit van Kanag, da verwerf en in 1981 aanvullende studie aan die Universiteit van Pretoria gedoen het. Nadat hy oortuig geraak het van Skriftuurlikheid van die Gereformeerde leer, het hy ‘n lidmaat van die NG K geword. Hy het regdeur sy bediening getrou gebly aan die leer van die NG K soos duidelik uit sy preke geblyk het. skripsie het gehandel oor `Koinonia volgens Handelinge 2 en die Briewe Johannes.’ Hy is in 1982 gelegitimeer.

Clayton is in 1974 met ‘n fisioterapeut Margaret Boyce, getroud en hulle enigste seun se naam is Andrew Murray.

Sy eerste gemeente was Pongola waar hy op 24 Februarie 1984 bevestig is. Sy bediening is gekenmerk deur harde werk. Hy en sy vrou het elke week drie Bybelstudiegroepe behartig wat vandag steeds bestaan. Daar het reuse krag van hierdie groepe uitgegaan. Sy aanpassing by die gemeentelede vanweë sy Engelse agtergrond en was soms moeilik. Die gemeente het die egpaar egter met ope arms aanvaar. Hy het vir elf jaar in hierdie gemeente gewerk totdat hy op 5 Desember 1995 weens verswakte gesondheid moes emeriteer.

Die Coles het na Engeland verhuis waar sy eggenote aangesluit het by die fisioterapie-departement van die Chesterton-hospitaal in Cambridge. Hulle seun het sy studies daar voortgesit.

Clayton het in daardie stadium reeds hartprobleme gehad en het ‘n afspraak met ‘n dokter gehad, maar op 22 September 1997, terwyl in die straat gestap het, het hy inmekaar gesak en gesterf.

Daar word met dankbaarheid teruggekyk na die lewe en diens van hierdie kneg van die Here wat die moed van sy oortuiging gehad het om feitlik weer van vooraf met sy lewe te begin ter wille van sy Here. Sy bediening in Pongola sal nog lank onthou word. – Dirk Viljoen, na aanleiding van verskillende beknopte bronne en persoonlike navrae by leraars. (Jaarboek 2000/328).