Coetzee, Pieter Hendrik

Ds. Coetzee Pieter

Gebore

29 Mrt. 1939

OORLEDE

06 Jul. 2008

UNIVERSITEIT

Dipl. Th

gelegitimeer

1964

ORDEN

1965

STANDPLASE

1965 Graskop

EMIRITEER

Pieter Hendrik Coetzee is op 29 Maart 1939 te Wittedrift in die distrik Knysna gebore. Sy grootouers was boere in die omgewing van Belfast, terwyl sy oupagrootjie De Villiers in die Vrystaat gewoon het en lid was van die Vrystaatse Volksraad. Pieter se ouers was ds. Pieter Hendrik Coetzee en Christina Aletta de Villiers, wat saam die NG Gemeentes Wittedrift, Clanwilliam en Belfast bedien het. Pieter het in 1947 met sy skoolopleiding aan die Laerskool Machadodorp begin en was van 1952 daar ‘n leerling aan die Hoërskool waar hy in 1956 gematrikuleer het.

Pieter het om soos sy pa ‘n predikant te word. Hieroor skryf sy dogter Sunita: “Dit was waarskynlik, onder sy vader se invloed dat Pieter besluit het predikant te word.” Hy het in 1958 met sy studie aan die Universiteit van Pretoria begin, waar hy die graad BA (Admissie) behaal het en toegelaat is tot die Fakulteit Teologie (Afd. B); waar hy einde 1964 as proponent gelegitimeer is. In sy studietyd was hy sekretaris van Deo Gloria, het hy in die bestuur van die ACSV gedien en sendingwerk in Mamelodi gedoen. Hy het ook ‘n tyd in die NG Gemeente Alkmaar uitgehelp en was leier-ouderling.

Proponent Pieter Coetzee is op 2 Februarie 1965 met handoplegging in die NG Gemeente Graskop ontvang en be-vestig, waar sy vader die bevestigingsrede gelewer en die konsulent ds. JA Grobler (Sabie); sy neef, die bevestiging waargeneem het. Na ‘n wonderlike tyd in die mooi gebied het hy op 1 Augustus1969 leraar van die NG Gemeente Barberton in die Oos-Transvaal geword. In hierdie gemeente is ook ‘n nuwe pastorie in sy dienstyd gebou. Hy was voorsitter van die SKE Oos-Transvaal en het in die dagbestuur van twee sinodes se SKDB-kommissies gedien.

Op 1 Februarie 1972 het hy leraar van die NG Gemeente Silverton geword, waar hy goeie werk gelewer het en ook betrokke was met die bou van ‘n nuwe pastorie. Hier het hy in 1982 die gemeentebediening verlaat en ‘n pos aanvaar waar hy met die vestiging van ‘n Bevolkings ontwikkelingsprogram in die Departement van Gesondheid in Oos-Transvaal gemoeid was. In 1985 het hy om gesondheidsredes afgetree en hom op ‘n plaas in die distrik Nelspruit gevestig. Daar het hy gebly tot met sy afsterwe op 6 Julie 2008.

Pieter is op 30 Junie 1962 met Junita Susanna Louw, ‘n maatskaplike werker, getroud. Uit die huwelik is vier kinders gebore: Amanda (getroud met ds. Frans Steenkamp van die NG Gemeente Witbank-Suid); Pedrie (‘n tentmakerleraar wat vroeër die NG Gemeente Kemptonpark-Suid bedien het); Christa en Sunita.

Hy het ‘n besonder aktiewe lewe gelei tot agt maande voor sy dood op 6 Junie 2008. Sunita skryf oor haar pa: “Buiten sy besondere manier van die Woord en evangelie uitdra, besit hy ‘n besondere wyse om met mense te werk. Hy was geliefd en mense het maklik openhartig met hom gesels. Sy besondere belangstelling in berading het tot gevolg dat hy sy Meestersgraad in Pastorale Sielkunde verwerf het. Hy het ‘n besondere humorsin gehad, was baie kunstig en het hom uitgedruk in beeldende kuns, skilder en gedigte.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM. (Jaarboek 2011/387).