Coetzee, MArten Petrus Albertus

 

Gebore

OORLEDE

18 Nov. 1901

UNIVERSITEIT

BA, BD, MTh

gelegitimeer

1892

ORDEN

1893

STANDPLASE

Soutpansberg

1898 Wolmaransstad

EMIRITEER

Juist toen wij ter perse gingen kregen wij het beriebt dat de Wel-Eerw. Heer M. P. A. Coetzee jr., Predikant der Ned. Herv. of Gereformeerde Gemeente te Makwassie (Wolmaransstad); tegen het einde der maand November, 1901, te Klerksdorp overleden is. Verdere bijzonderheden zijn nog niet ontvangen. (Jaarboek 1902/)