Coetzee, Joseph Adriaan

 

Gebore

11 Nov. 1957

OORLEDE

24 Nov. 2006

UNIVERSITEIT

BA (US) BD, MTh (UP)

gelegitimeer

1982

ORDEN

1985

STANDPLASE

1985 Peacehaven

1988 Middelburg KP

2006 Charl Cilliers

EMIRITEER

Joseph Adriaan Coetzee is op 11 November 1957 op Graaff-Reinet in die Groot Karoo gebore, iemand wat later op kerklike terrein diep spore in die Kaapse Middellande trap. Sy vader is Petrus Jacobus (Petra) Coetzee en word in die distrik Middelburg (Kaap) groot en is al die jare betrokke as verteenwoordiger vir Sanlam op Graaff-Reinet, Cradock en Middelburg (KP); Attie se moeder is Elsie van Rooyen, ‘n boorling van Oudtshoorn in die Klein-Karoo en iemand wat jare lank as skriba/kassier die Here in die NG Moedergemeente op Middelburg (Kaap) dien. Sy sterf in 1975 tydens Attie se matriekjaar en was ‘n geliefde inwoner van Middelburg (Kaap).

Attie begin in 1963 sy skoolloopbaan aan die laerskool op Graaff-Reinet en sit dit voort op Cradock, waar hy sy hoërskooljare begin. In Attie se standerd 9 jaar trek die gesin na Middelburg waar hy in 1975 matrikuleer. Sy vrou Susan skryf: “At- tie was baie lief vir sport. Hy blink uit in rugby en veral as heelagter van sy skool se eerste span. Die Hemelse Vader het Attie tydens sy Graad 11 jaar geroep. Hy het toe so gehakkel dat mense hulle bedenkinge gehad het of hy predikant kon word, maar ons Vader is getrou! Hy het hom genees van hakkel, want Attie moes gaan vertel.” In 1976 is Attie na Matieland waar hy die BA (Admissie) -graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal, hy is ‘n inwoner van Dagbreek. Hiema skuif hy na Pretoria waar hy ‘n Tukkie word en aan die Fakulteit Teologie (Afdeling B) aan die Universiteit van Pretoria studeer. Hier behaal hy die BD-graad, sy skripsie handel oor Evangelisasie in Noord-Transvaal. Aan die einde van 1982 word hy gelegitimeer, ontvang beroepe na die gemeentes Historia (VanderbijIpark) en Senckal, maar moet dit bedank omdat hy eers diensplig rrioet verrig. Twee jaar lank dien hy diensplig as poliesiekapelaan in Vereeniging.

Na sy diensplig word hy op 11 Januarie 1984 met handoplegging bevestig as herder en leraar van die NG Gemeente Peachhaven in Vereeniging, dit was mooi en ryk jare in diens van die Here. Na byna vier jaar ontvang hy ‘n beroep na die NG Gemeente Middelburg (Kaap); die dorp waar ds. Attie in 1975 matrikuleer en die mense hom baie goed ken. Dit is ‘n uitsonderlike gebeurtenis wanneer ‘n gemeenteseun na sy tuisdorp beroep word, ook gesien in Bybelse lig dat ‘n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Hy word op 16 April 1988 in die NG Gemeente Middelburg (Kaap) ontvang en bevestig, die begin van ‘n geseënde dienstyd van meer as 18 jaar die hart van die Karoo. Sy vrou Susan skryf: “Dit was ‘n gemeente met ‘n groot skuldlas, maar na die eerste basaar was daar geld in die bank. Hier het Attie sy liefde vir bejaardes uitgeleef, ook sy groot liefde en passie vir Woordverkondiging, ‘n Godgegewe talent wat hy in nederigheid en met groot gehoorsaamheid gebruik het.”

In die winter van 2006 kom ‘n roepstem na die NG Gemeente Charl Cilliers, ‘n boerdery-gemeenskap ongeveer 32 kilometer van Standerton. Die afskeid op Middelburg is besonder swaar en ds. Attie en Susan word die naweek van 26-27 Augustus 2007 in die NG Gemeente Charl Cilliers ontvang en bevestig. Niemand het besef dat die Hemelse Vader hom na slegs 90 dae in die gemeente sou oproep tot ewige diens in die Hemelstad nie. Hy sterf om 08:00 die oggend van 24 November 2006 na ‘n massiewe hartaanval. ‘n Roudiens word op 28 November 2006 gehou in ‘n stampvol kerkgebou op Charl Cilliers, ‘n troosboodskap uit 2 Kor 5:1 word deur dr Anton Knoetze van Secunda gebring. Terselfdertyd word ‘n roudiens in die NG Gemeente Middelburg (Kaap) gehou. Ds. Japie Taljaart bring ‘n boodskap wat troos en bemoedig. Dit was ds. Attie se wens om veras te word en dat sy as in Du Toitskloof in die Boland gestrooi word. Op Sondag 23 September 2007 word ‘n erediens deur prof Danie du Toit gehou, waarna ‘n gedenkplaat in die muur van herinnering op Middelburg onthul word. Sy toga word binne ‘n nissie in die muur geplaas.

Attie en Susan se verbintenis met die NG Moedergemeente Middelburg (KP) is lank en intens. Hulle raak op 31 Desember 1977 tydens die Middernagdiens in die kerkgebou verloof, saam sou hulle van 1988 tot 2007 die gemeente as herderspaar bedien. Attie trou op 22 November 1980 met Susan Jordaan, ‘n onderwyseres en tans prinsipaal van die Pre-Primëre Skool op Secunda. Uit die huwelik is twee kinders gebore: Riaan, getroud met Marise Wessels, wat haar mediese graad binnekort ontvang, hulle woon in Bloemfontein. Conrad is tans besig met sy LLB-graad aan die Universiteit van Pretoria.

Conrad getuig in ‘n huldeblyk aan sy vader: “God het ons nie gelos nie. Hy ondersteun, Hy dra. Hy is Emmanuel, God is met ons! Haai my vrou, kyk hoe gewillig is hierdie gesiggies. Met die bietjie water wat jy hulle gegee het, het hulle, hulle koppies gelig, het Pappa eendag gesë. Pappa was ‘n man wat altyd alles voluit gegee het. Hy het nie net die Here se werk gedoen nie, maar hy het Hom 200% gevolg. Pappa was iemand waama baie mense opgekyk het. Kom ons wees nou gewillige gesiggies en lig ons koppe soos Pappa dit wil hë!” (Jaarboek 2008/390).