Coetzee, Johannes Willem Van Niekerk

 

Gebore

20 Jun. 1908

OORLEDE

5 Jun. 1983

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1934

ORDEN

1935

STANDPLASE

1935 Calitzdorp (Hpr.)

1938 Herbertsdale

1943 Sondagsrivier

1949 Willowmore

1953 Ceres

EMIRITEER

 

Ds. Johannes Willem Van Niekerk (Johnnie) Coetzee was meer as die helfte van die ruim 37 jaar van sy aktiewe bediening in Ceres werksaam en op die mooi dorp in die Warm Bokkeveld het hy en sy eggenote na sy aftrede op 2 Jul. 1972 ook gebly woon. Hy was ‘n seun van Hopefield en nadat hy sy moeder verloor het toe hy maar 22 dae oud was, maak ‘n suster van sy moeder en haar man hom saam met hul eie gesin van agt groot. Van heel vroeg af blyk die klein Jan ‘n goeie leerling en later ook ‘n knap student te wees. Hy matrikuleer op Hopefield en word gelei om predikant te word. Op Stellenbosch behaal hy mettertyd die grade MA en BD. Dit was in die moeilike depressiejare en in die naweke moet hy in ‘n winkel werk om die nodige middele vir die voortsetting van sy studies te vind. Met die talente wat hy ontvang het en die nodige deursettingsvermoë voltooi hy die Kweekskoolkursusin 1934. Nog voor die einde van die jaar aanvaar hy diens as tydelike hulpprediker in Calitzdorp in die Klein Karoo en op 26 Okt. 1935 word hy tot vaste hulpprediker in die gemeente bevestig. Hy sit .die werk met jeugdige ywer, vlyt en toewyding voort, totdat hy in 1938 ‘n beroep na Herbertsdale aanneem. In 1943 gaan hy na Sondagsrivier (Kirkwood); in 1949 na Willowmore en in 1953 na Ceres. Terwyl hy in al die gemeentes waarin hy gestaan het, met groot vrug werksaam was, het hy hom ook oral grootliks in belang van die sending beywer. Op Ceres het hy byvoorbeeld ‘n lewendige aandeel aan die oprigting van ‘n nuwe sendingkerk en -pastorie geneem. Verder is die sierlike kerk en ook die saal van die Moedergemeente in sy dienstyd ingewy en na die aardbewing van September 1969 pak hy saam met die kerkraad en die gemeente die groot taak aan om die kerk pragtig te laat herstel. Na sy aftrede lewer hy as lid van die staat se Gevangenisraad nog waardevolle diens. Hy was ‘n welsprekende en vurige prediker en die besondere gawes waarmee die Here hom geseën het, het hy mildelik in diens van die Koningkryk gebruik. Hy is in die hospitaal op Ceres oorlede. (Jaarboek 1984).